ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση κατά 50 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων

μείωση-κατά-50-δισ-ευρώ-των-κόκκινων-δαν-787063

Να μειωθούν τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων έως και στο μισό και κατά 35% – 40% για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), προβλέπουν οι τράπεζες μέχρι τα τέλη του 2019, σύμφωνα με τις παρουσιάσεις που έκαναν στους ξένους αναλυτές και οι οποίες ακολούθησαν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Σε απόλυτα μεγέθη η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα γίνει πιο συγκεκριμένη, αφού πρώτα οριστικοποιηθεί το σημείο αναφοράς για την εκκίνηση του στόχου μείωσης. Μένει να οριστικοποιηθεί πότε θα είναι το σημείο εκκίνησης, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τις νέες διοικήσεις των τραπεζών. Ουσιαστικά, από τα 110 δισ. ευρώ που υπολογίζονται τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, στόχος των τραπεζών είναι να μειωθούν κατά 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών (καθυστερήσεις και κάλυψη από προβλέψεις) προκύπτει:

• Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση για την Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 37,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων αυξήθηκε στο 69%. Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο τέλος Ιουνίου σε 38,4%, 34,6% και 44,2%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 79%, 45% και 81%.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε 604,8 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 15,9 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26%.

• Στην Τράπεζα Πειραιώς, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ (στα 25,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2016 από 27,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2015).

Καθυστερήσεις
Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του ομίλου ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε -189 εκατ. ευρώ, με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικά για τα δάνεια ιδιωτών, ήταν το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων.

Οι προβλέψεις δανείων συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε 265 εκατ. ευρώ από 289 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους και 1,384 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 67% από 66% στα τέλη Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν, στο τέλος Ιουνίου 2015, ήταν στο 61%.

• Η Εθνική Τράπεζα μείωσε για πρώτη φορά, κατά 900 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε στο 47,9% από 49,6% το α΄ τρίμηνο 2016, με το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να αυξάνεται περαιτέρω σε 55%, παραμένοντας το υψηλότερο του κλάδου.

Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα υποχώρησε σε μόλις 2 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης 127 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο οι νέες επισφάλειες διαμορφώθηκαν σε 81 εκατ. ευρώ από 249 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η δημιουργία νέων δανείων λιανικής τραπεζικής σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-98 εκατ. ευρώ), ενώ ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες λιανικής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών επιχειρήσεων, ήταν αρνητικός.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησε στο 34,4% στην Ελλάδα, ενώ ο δείκτης κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε στο 77%.

• Η Eurobank σημείωσε σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο έναντι του α΄ τριμήνου. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το α΄ τρίμηνο 2016 σε 34,7% το β΄ τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65% στο τέλος του β΄ τριμήνου. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκαν αρνητικά κατά 16 εκατ. ευρώ, από 42 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο 2016, 235 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο 2015, 166 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο 2015 και 118 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο 2015.

(imerisia.gr)

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου