ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα προγράμματα κατάρτισης από το υπουργείο Εργασίας

νέα-προγράμματα-κατάρτισης-από-το-υπο-784223

Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, εξέδωσε το υπ. Εργασίας.

Διάρκεια και περιεχόμενο:

1) Διάρκειας 35 ωρών

Εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΝΥΑΕ
Εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΝΥΑΕ εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11

2) Διάρκειας 10 ωρών

Εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΝΥΑΕ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

Σημειώστε:

Μετά την υποβολή των Εντύπων ΣΤ και Ε στη Διεύθυνση ΥΑΕ θα δίνονται από τον φορέα σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωση σχετικές βεβαιώσεις επιμόρφωσης

[workenter]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου