ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώλεια εσόδων των Ταμείων θα επιφέρει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

απώλεια-εσόδων-των-ταμείων-θα-επιφέρε-769949

Απώλεια εκατομμυρίων εσόδων για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να επιφέρει το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς «υποβαθμίζει» τα ισχύοντα σήμερα προνομία τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προειδοποιεί όχι μόνον για την προαναφερόμενη απώλεια εσόδων, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα υπογραμμίζοντας πως «η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση». Δηλαδή το ΓΛΚ προειδοποιεί εμμέσως πως οι αλλαγές θα φέρουν είτε αυξήσεις στις εισφορές των ταμείων είτε μειώσεις παροχών, προκειμένου να αναπληρώνονται οι απώλειες.

Αλλά και η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στάθηκε επικριτικά απέναντι στις συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας πως οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της εκτέλεσης και η αποδυνάμωση της προνομιακής κατάταξης του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, με ενδυνάμωση, αντίστροφα των απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα επιφέρει απώλεια εσόδων.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρονται τα εξής:

«Η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκφράζει τη συναντίληψή της στους προβληματισμούς που διατύπωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά και εν γένει ο νομικός κόσμος της χώρας, για το προωθούμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ειδικότερα, οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία ουσιαστικά αναιρούν τις θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και προφορικο?τητας που διέπουν μέχρι σήμερα την πολιτική δίκη, η εμμα?ρτυρη απο?δειξη αντικαθίσταται από τις, αμφισβητούμενης αξιοπιστίας, ένορκες βεβαιώσεις και η διαγραφόμενη στα άρθρα 237, 238 διαδικασία φαλκιδεύει ουσιαστικά την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης για τα πρόσωπα που υφίστανται τον αιφνιδιασμό της εναγωγη?ς, θέση στην οποία συνήθως βρίσκεται το Ελληνικό Δημόσιο ως διάδικος, με την θέσπιση ασφυκτικών προθεσμιών για την κατάθεση των προτάσεων και την προσκόμιση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων, χωρίς μάλιστα δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής, στην μετά ταύτα ορισθείσα δικάσιμο.

Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της εκτέλεσης και η εξ αυτω?ν αποδυνάμωση της προνομιακής κατάταξης του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, με ενδυνάμωση, αντίστροφα, αυτής για τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα έχει σαν συνέπεια, σύμφωνα και με την ειδική έκθεση του άρθρου 75 του Συντάγματος, η οποία συνοδεύει το προτεινόμενο σχέδιο Κ.Πολ.Δ., την απώλεια εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. καλεί τα μέλη της να παράσχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας κατά την προκηρυχθει?σα από την Τρίτη 25/11/2014 έως και Παρασκευή 5/12/2014 αποχή από τα καθήκοντά τους».

tovima.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου