ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αφορολόγητες δωρεές και γονικές παροχές έως 150.000 ευρώ για αγορά α’ κατοικίας

αφορολόγητες-δωρεές-και-γονικές-παρο-768181

Τέλος στον κεφαλικό φόρο 10% στα ποσά που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, βάζει το φορολογικό νομοσχέδιο.

Όπως ορίζεται ρητώς, ο φόρος υπολογίζεται πλέον με την κλίμακα για γονικές παροχές ακινήτων, άρα ως τις 150.000 ευρώ δεν υπάρχει ίχνος φόρου.

Ειδικότερα, καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις και τυγχάνουν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α’ 238). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Πρώτη κατοικία: Πώς κυμαίνεται ο φόρος στην κλίμακα για τις γονικές παροχές ακινήτων

Με τον τρόπο αυτό οι χρηματικές δωρεές προς από τους παρέχοντες γονείς προς τα τέκνα, που συνιστώνται για την αγορά πρώτης κατοικίας, είναι αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της φορολογικής κλίμακας της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 του Κώδικα. Ως εκ τούτου διευκολύνεται η οικονομική και οικογενειακή αυτοτέλεια των τέκνων μέσω της παροχής κεφαλαίων από τους γονείς προς αυτά, προκειμένου αυτά να προβούν στην απόκτηση, αποκλειστικά, πρώτης κατοικίας, αναγνωρίζεται η πραγματική συμβολή των γονέων στην αντιμετώπιση των αναγκών της στενής οικογένειας, ιδίως στην παρούσα οικονομική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ώθηση και στην οικοδομική δραστηριότητα.

Με βάση την κλίμακα για γονικές παροχές ακινήτων, για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από 150.000 και έως 600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5% ενώ για το τμήμα των χρημάτων που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

Για παράδειγμα, για την γονική παροχή 80.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας ο φόρος μηδενίζεται έναντι 8.000 ευρώ σήμερα. Στις 200.000 ευρώ ο φόρος διαμορφώνεται σε 500 ευρώ καθώς τα πρώτα 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητα έναντι 20.000 ευρώ σήμερα.

Πηγή: iefimerida.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου