ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυτιληναίος: Στα 64,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2014

μυτιληναίος-στα-649-εκατ-ευρώ-τα-καθαρά-κ-612467

Στα 64,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Μυτιληναίος το 2014, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ το 2013.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Μυτιληναίος το 2014 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,233 δισ. ευρώ, έναντι των 1,403 δισ. ευρώ το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 253,9 εκατ. ευρώ, από 225,3 εκατ. ευρώ το 2013, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη επίδοση του τομέα της μεταλλουργίας και στις σταθερά υψηλές επιδόσεις του τομέα έργων EPC.

Η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 609,3 εκατ. ευρώ, έναντι 606,5 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 103,9 εκατ. ευρώ, από 101,9 εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ, έναντι 91,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της εξαετούς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Μυτιληναίος κατόρθωσε να ολοκληρώσει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα ενέργειας, να συνεχίσει απρόσκοπτα τις βιομηχανικές επενδύσεις ανακτώντας σημαντικό πλεονέκτημα κόστους στον τομέα μεταλλουργίας και μεταλλείων και να επεκτείνεται σταδιακά και σε νέες αγορές για ενεργειακά έργα – EPC.

Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής αντικατοπτρίζεται στην υψηλή οικονομική επίδοση του 2014 και στη σταθερή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που μειώθηκε περισσότερο από 370 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο έτη, αλλά και στη διατήρηση των 2.500 άμεσων και πολλαπλάσιων έμμεσων θέσεων εργασίας.

Οι θετικές επιδόσεις του 2014, όπως αντικατοπτρίζονται στη βελτίωση σημαντικών δεικτών, όπως το λειτουργικό περιθώριο EBITDA, η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA, η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και η καθαρή κερδοφορία, καθώς επίσης και οι ευρύτερες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις με έμφαση στο εκτεταμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αφήνουν περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας, παρά την ιδιαίτερα υψηλή αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα συγκυρία στο εσωτερικό πεδίο.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου