ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Randstad: Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εκτιμά το 83% των Ελλήνων

randstad-αύξηση-του-ορίου-ηλικίας-συνταξιοδό-612277

Το 83% των συμμετεχόντων στην έρευνα Workmonitor της Randstad στην Ελλάδα, πιστεύει ότι για να συνταξιοδοτηθεί στο μέλλον θα χρειαστεί να δουλέψει περισσότερα χρόνια από όσα απαιτούνται σήμερα.

Σύμφωνα με την έρευνα η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης επηρεάζει άμεσα και το ποσό που αποταμιεύεται για τις συντάξεις, αφού υπολογίζεται ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει να αποταμιεύει μέχρι και το 40 % του τρέχοντος μισθού του για να μπορεί να λάβει στο μέλλον μια ικανοποιητική σύνταξη.

Ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης της χώρας, το 83% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να αποταμιεύει περισσότερο από το 5-10% του εισοδήματός του για τη σύνταξή του, ενώ το 45% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι η αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση πέρα από υποχρέωση του εργοδότη τους, αποτελεί και δική τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο και δεδομένης της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης, ο αριθμός των εργαζομένων ηλικίας άνω των 55 ετών, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Στην Ελλάδα, μόλις το 27% των εργοδοτών ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική για την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών.

Το 64% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 ετών και άνω θα πρέπει να εργάζονται ίδιες ώρες με τις νεότερες γενιές, ενώ το 43% δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι αυτής της ηλικιακής κλίμακας είναι λιγότερο παραγωγικοί από ότι οι εργαζόμενοι μικρότερης ηλικίας (κάτω των 35 ετών). Επίσης, το 40% φαίνεται πως πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι 55+ παίρνουν περισσότερες άδειες ασθενείας από τους νεότερους συναδέλφους τους.

Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης επηρεάζει και την απασχολησιμότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, που αγγίζει το 95%, δήλωσε υπέρ της δια βίου μάθησης ανεξαρτήτου ηλικίας, πράγμα που συμπίπτει με το αντίστοιχο ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο (93% των ερωτηθέντων). Το 91% μάλιστα, πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνεται μια ανανέωση στις ικανότητές τους ανά 5 χρόνια, για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.

Αντίθετα, το 70% πιστεύει ότι οι ήδη αποκτηθείσες δεξιότητες είναι αρκετές για να τους ακολουθήσουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Τέλος, το 76% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, δήλωσε ότι είναι πιο δύσκολο για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου