ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα πρότυπα της ΕΛΣΤΑΤ η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Είσπραξης Φόρων

στα-πρότυπα-της-ελστατ-η-νέα-ανεξάρτητ-540354

Σε Ανεξάρτητη Αρχή θα μετατρέψει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) η κυβέρνηση υιοθετώντας το μοντέλο που εφαρμόσθηκε το 2010 για τη σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο που θα εξετασθεί σήμερα Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο θα προβλέπει τη μετεξέλιξη της ΓΓΔΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Είσπραξης Φόρων, πλήρως αποκομμένης από το υπουργείο Οικονομικών.

Για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Είσπραξης Φόρων θα επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο της φορολογίας.

Η επιλογή του Προέδρου της Αρχής θα γίνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και θα διορίζεται για πενταετή θητεία, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η θητεία του θα μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, με όμοια απόφαση και την ίδια διαδικασία.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής Είσπραξης Φόρων θα απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και θα δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής θα δύνανται να παυτούν, με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που θα αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή η κατάχρηση της θέσης τους για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος.

Το έργο της Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Είσπραξης Φόρων δεν θα εποπτεύεται από τη Βουλή, αλλά από ειδικό πολυμελές συμβούλιο ελέγχου (audit committee) το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες- θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών, στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΚΕΠΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, κ.α..

Οι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κεντρικές και περιφερειακές, μαζί με τις οργανικές θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, θα μεταφερθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Είσπραξης Φόρων. Θα μεταφερθούν επίσης οι υφιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Το προσωπικό που θα μεταφερθεί θα κατατάσσεται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια και θα διατηρεί το σύνολο των αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα. Ομοίως, το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Είσπραξης Φόρων θα εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνισθεί το εάν η μετεξέλιξη της ΓΓΔΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή συνεπάγεται και τη τοποθέτηση νέας Διοίκησης, δηλαδή εάν θα αποχωρήσει ή θα παραμείνει η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει 10 μήνες στο «τιμόνι» της Γενικής Γραμματείας. Για το συγκεκριμένο θέμα ενδεχομένως να απαιτείται η κυβέρνηση να έλθει σε συνεννόηση και με την πλευρά των δανειστών.

Θανάσης Κουκάκης

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου