ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με πολλά προβλήματα η υποβολή των δηλώσεων

με-πολλά-προβλήματα-η-υποβολή-των-δηλώ-513181

Δεν ξεπέρασαν τις 100.000 οι υποβολές φορολογικών δηλώσεων στο Taxis το τελευταίο τριήμερο, καθώς φορολογούμενοι και λογιστές κινήθηκαν διερευνητικά, προσπαθώντας να εμπεδώσουν τις αλλαγές που ενσωματώνει η νέα δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, οι περισσότεροι φορολογούμενοι αναμένουν το εγχειρίδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τις σχετικές διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, ώστε να συμπληρώσουν τις δηλώσεις τους.

Όλοι προεξοφλούν ότι δεν πρόκειται να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιουνίου και ότι θα δοθεί παράταση. Δεδομένου δε ότι με την υποβολή του Ε1 γίνεται αυτομάτως και η εκκαθάριση, δεν αποκλείεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων να παραταθεί έως τις 27 Ιουλίου.

Σύγχυση σε αρκετούς φορολογουμένους, οι οποίοι έσπευσαν να υποβάλουν από τους πρώτους τις δηλώσεις τους, έχουν προκαλέσει οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί με τα στοιχεία μισθών και συντάξεων, καθώς αρκετές επιχειρήσεις – όπως φαίνεται- δεν έχουν αποστείλει ακόμα τα σχετικά στοιχεία.

Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που επιχείρησαν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους αλλά διαπίστωσαν ότι αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο, καθώς αν τα στοιχεία δεν έχουν προσυμπληρωθεί, το ηλεκτρονικό σύστημα μπλοκάρει την υποβολή της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι η προσυμπλήρωση των κωδικών έχει γίνει με βάση τα αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς.

Έτσι, εάν ο φορολογούμενος έχει έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να κάνει τις ενέργειες τις οποίες συνιστά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1.Να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσει (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)

2. Να κάνει προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1

3. Να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθεί αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα τα στείλει.

Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και ο φορολογούμενος θα μπορεί να συνεχίσει την υποβολή της δήλωσης Ε1.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθεί ο φορολογούμενος να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις).

Εάν τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, οι ενέργειες θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

1. Να συμπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)

2. Να γίνει προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1

3. Να επικοινωνήσει ο φορολογούμενος με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της ΔΕ μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου