ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων μόνο επί τραπεζικών μετοχών

απαγόρευση-των-ανοιχτών-πωλήσεων-μόν-298588

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων μόνο επί των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον FTSE ΧΑ Τραπεζικό Δείκτη. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την υπ’ αριθ. 732/30.9.2015 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική γνώμη της ESMA της ιδίας μέρας, και δεδομένου ότι:

με την ολοκλήρωση των πρόσφατων πολιτικών διαδικασιών δεν υφίστανται συνθήκες οι οποίες θα δικαιολογούσαν τη συνέχιση της γενικής απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων, αλλά και ότι,
η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να έχει ανακοινωθεί πώς και από ποια πρόσωπα θα καλυφθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια καθώς και το ύψος αυτών και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρόσθετη πίεση στις εισηγμένες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορούσε να επιφέρει επιπτώσεις σε αυτή την τόσο σημαντική διαδικασία για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων μόνο επί των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον FTSE ΧΑ Τραπεζικό Δείκτη και συγκεκριμένα επί των μετοχών των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων:

  • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  • ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,

ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης – ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά).

Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις μετοχές που συνιστούν τον FTSE XA Τραπεζικό Δείκτη,
β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,
γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,
δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησής των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 9η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 24:00.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου