ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα -Μέχρι πότε θα το πρέπει να το καταβάλουν οι εργοδότες

ποιοι-δικαιούνται-δώρο-πάσχα-μέχρι-πό-269589

Σε ένα μήνα είναι Πάσχα και οι περισσότεροι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, ήδη σκέφτονται τον έξτρα μισθό που θα λάβουν προκειμένου να μπορέσουν να κλείσουν κάποιες τρύπες, μετά τις συνεχείς περικοπές μισθών που τους είχαν γίνει. Υπενθυμίζεται πως Δώρο Πάσχα δικαιούνται και οι επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ. Οι άτυχοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, καθώς γι’ αυτούς έχει καταργηθεί.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα και πότε θα το λάβουν

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Από την πλευρά τους οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι βάσει της νομοθεσίας να το έχουν καταβάλει στους εργαζομένους τους, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου. Υπενθυμίζεται πως το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πώς μπορούν να υπολογίσουν οι εργαζόμενοι το Δώρο

Για να είναι σίγουροι οι εργαζόμενοι για τα χρήματα που θα πρέπει να λάβουν μπορούν να υπολογίσουν και μόνοι τους το Δώρο Πάσχα. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr, για μπορέσει κάποιος να το υπολογίσει θα πρέπει να γνωρίζει πως η χρονική περίοδος αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου.

Η αναλογία του Δώρου υπολογίζεται ως εξής: προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου

Ενώ εάν έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. Ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας). Το ίδιο ισχύει και για τις ημέρες απεργίας.

iefimerida.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου