ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

κομισιόν-πράσινο-φως-για-το-επιχειρ-259254

Το ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, οι πόροι του οποίου ανέρχονται σε 388.777.914 ευρώ,ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Ειδικότερα, για τον τομέα της αλιείας, όπου θα διατεθούν 186,2 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα αναφέρεται σε συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων με γνώμονα την καινοτομία, επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκφόρτωσης.

Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας θα απορροφήσει 89,7 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα διατεθουν 78,2 εκατ. ευρώ για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό των τομεακών επιχειρήσεων, εκστρατείες προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών, καθώς και στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Ομάδων Παραγωγών.

Για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών προβλέπονται κονδύλια 54,1 εκατ. ευρώ, για τη συλλογή συλλογή αλιευτικών δεδομένων και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης 92 εκατ. ευρώ και τέλος για τη λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης 6 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου