ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ

τράπεζα-πειραιώς-πλήρης-κάλυψη-της-αμ-206824

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την Τετάρτη την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά ποσό 2.601.649.044,60 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος με την έκδοση 8.672.163.482 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια και με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μια μετοχή.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, οι νέες μετοχές διατέθηκαν σε κατάλληλους επενδυτές στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης, σε Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ειδικότερα, η ΑΜΚ έγινε ως εξής:

Αύξηση κατά ποσό 1.340.000.000,10 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 4.466.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης

Αύξηση κατά ποσό 581.649.044,40 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, με ανάληψη 1.938.830.148 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία από τους Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού (Liability Management Exercise – LME)

Αύξηση κατά ποσό 680.000.000,10 ευρώ με εισφορά εις είδος ομολόγων ESM, με ανάληψη 2.266.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 36/02.11.2015.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 2.619.954.984 διαιρούμενο σε 8.733.183.280 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία.

Οι Νέες Μετοχές που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή, δια πιστώσεως της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών των στο Σ.Α.Τ. που έχουν δηλώσει. Η ημερομηνία πιστώσεως των Νέων Μετοχών στους παραπάνω λογαριασμούς και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με χωριστή ανακοίνωση της Τράπεζας.

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου