ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την εκταμίευση 3,64 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

πράσινο-φως-από-την-κομισιόν-για-την-1019211

Τα 1,69 δισ. ευρώ προορίζονται για επιχορηγήσεις και τα 1,95 δισ. ευρώ για δάνεια – Στόχος οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του τρίτου αιτήματος της Ελλάδας για εκτιαμίευση των 3,64 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Όπως επισημαίνεται ειδικότερα, 1,69 δισ. ευρώ προορίζονται για επιχορηγήσεις και 1,95 δισ. ευρώ για δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Μαΐου η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις, βάσει της επίτευξης των 39 ορόσημων και τριών στόχων που επιλέχθηκαν στο αρμόδιο Συμβούλιο για την τρίτη δόση των επιχορηγήσεων.

Στις 22 Νοεμβρίου, επισημαίνεται, ότι η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα πληρωμής δανείων σχετικά με την επίτευξη ενός στόχου.

Οι πόροι που θα αντληθούν αφορούν σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης που θα εξορθολογίσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, και για την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

Υπάρχουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που αναμένονται – σημειώνεται – για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τα αιτήματα αυτά καλύπτουν επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, την έναρξη έργων που σχετίζονται με την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση κατοικιών, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση υποδομών οπτικών ινών στα κτίρια.

Μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων σε τέσσερις θεματικές συνιστώσες. Το αναθεωρημένο σχέδιο, μόλις εγκριθεί, θα ανέλθει σε 35,95 δισ. ευρώ, με 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου