ΤΟΠΙΚΑ

Κοσμητική Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

κοσμητική-ελάχιστα-επεμβατική-χειρο-906418

Η Κοσμητική Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική αποτελεί μια καινοτόμα λαπαροσκοπική τεχνική που συνδυάζει τη χρήση εργαλείων διαμέτρου 3 χιλιοστών και τη χρήση χαμηλής ενδοκοιλιακής πίεσης πνευμοπεριτόναιου, 8mmHg, με σκοπό τη μικρότερη ιστική προσβολή και την μικρότερη ενδοκοιλιακή πίεση.

Η τεχνική αποσκοπεί στη μικρότερη δυνατή ενδο-νοσοκομειακή παραμονή και στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.

Χάρη στα ανεπαίσθητα χειρουργικά τραύματα, τα οποία δε χρήζουν συρραφής, η ανωτέρω τεχνική παίρνει και το προσωνύμιο της “Λαπαροσκοπικής Kοσμητικής Χειρουργικής”.

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις,  φτάνει να πραγματοποιείται από έμπειρα χέρια και σεβόμενοι πάντα τις αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση σταθερού πνεύμο-περιτόναιου, με την χρήση ειδικής συσκευής εγχυτήρα κ ειδικού τροκάρ, διοξειδίου του άνθρακα, όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα.

Η παραπάνω τεχνική εφαρμόζεται σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής σε συνδυασμό με 10 χιλιοστών κάμερα υπεριώδεις ακτινοβολίας και την χρήση ICG, σε επεμβάσεις πυελικών οργάνων, σε επεμβάσεις παχέως κ λεπτού εντέρου, σε επεμβάσεις κηλών, σε παιδοχειρουργικές επεμβάσεις, σε γυναικολογικές παθήσεις κ.α.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

  • Μείωση του χειρουργικού stress, χάρη στα μικρότερα χειρουργικά εργαλεία και στο μικρότερο χειρουργικό τραύμα
  • Οι σαφώς χαμηλότερες ενδο-περιτοναικές, ενδοκοιλιακές πιέσεις (8mmHg), με μείωση του χειρουργικού stress των κοιλιακών τοιχωμάτων, του βαροτραύματος και του σαφώς μικρότερου μετεγχειρητικού πόνου με σχεδόν μηδαμινή χορήγηση οπιοειδών αναλγητικών.
  • Το καλύτερο μετεγχειρητικό κοσμητικό αποτέλεσμα χάρη στη χρήση τροκάρ και εργαλείων, με διάμετρο 2,8- 3 χιλιοστών από ανεπαίσθητες δερματικές οπές, δίχως να υπάρχει ανάγκη συρραφής αυτών.

Συμπερασματικά,

LIL (Low Impact Laparoscopy)

Όταν η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις μεγάλες δυνατότητες της, συνδυάζοντας την ακρίβεια των κινήσεων και την κατανόηση της κοσμητικής βαρύτητας της χειρουργικής πράξης.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου