ΤΟΠΙΚΑ

Συμμετοχή του Παν. Κουτσάφτη στην επιτροπή του προγράμματος «Θεσσαλία» 

συμμετοχή-του-παν-κουτσάφτη-στην-επ-878748

Στην πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027, συμμετείχε ως τακτικό μέλος ο δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Παν. Κουτσάφτης.

Στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, έγινε ενημέρωση για το νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ειδικότερα για το ρόλο των φορέων και Επιτροπών (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης).

Ακολούθησε ενημέρωση για το πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) και ορίστηκε εκπρόσωπος της ΠΕΑΣ ο Αθανάσιος Σκάρλος, δήμαρχος Σοφάδων ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στον Βόλο.

Αποστολή της ΠΕΑΣ είναι να διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος, τον συντονισμό τους με τις δράσεις και τα έργα των Τομεακών και λοιπών Προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Ο δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Παν. Κουτσάφτης, μοναδικός αυτοδιοικητικός από τη Μαγνησία στην ΠΕΑΣ, αναφερόμενος στον ρόλο της, επισήμανε πως πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος καθώς Περιφέρεια και Δήμοι θα συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

 

 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου