ΤΟΠΙΚΑ

Ρυθμίσεις από τη ΔΕΥΑΜΒ για ευάλωτα νοικοκυριά

ρυθμίσεις-από-τη-δευαμβ-για-ευάλωτα-νο-852165

Ρυθμίσεις για ευάλωτα νοικοκυριά αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, «στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και της ευαισθησίας απέναντι στους χειμαζόμενους από την κρίση πολίτες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ οι ρυθμίσεις αφορούν σε δύο κατηγορίες:

-Δικαιούχοι ΚΕ

Για αυτή την κατηγορία νοικοκυριών, η ΔΕΥΑΜΒ ήδη από το 2017, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν προχωρούσε σε διακοπές υδροδότησης. Ωστόσο δημιουργήθηκε μια συσσώρευση οφειλών των καταναλωτών της παραπάνω κατηγορίας, η οποία είναι πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπιστεί από τους υπόχρεους. Με την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η ΔΕΥΑΜΒ προχωρεί στον υποδεκαπλασιασμό της συσσωρευμένης οφειλής (δηλ. παρέχει έκπτωση 90%), ώστε οι καταναλωτές και τα νοικοκυριά αυτής της κατηγορίας, να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες ύδρευσης – αποχέτευσης.

Οι πολίτες  που εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση, παρακαλούνται να προσέρχονται στην υπηρεσία, ώστε να ρυθμίζονται οι οφειλές τους με βάση την τρέχουσα απόφαση.

-Ηλικιωμένοι, ΑμεΑ

Συνεχίζεται η ρύθμιση μη αναστολής υδροδότησης για τα νοικοκυριά όπου όλοι οι ένοικοι είναι μεγαλύτεροι των 70 ετών και για τα νοικοκυριά όπου υπάρχει μέλος με αναπηρία μεγαλύτερη του 80% ή μέλος που χρειάζεται την όποια μηχανική υποστήριξη. Καλούνται οι πολίτες που καλύπτονται από την παραπάνω ρύθμιση, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην υπηρεσία, ώστε να μην υπόκεινται σε διακοπές υδροδότησης.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου