ΤΟΠΙΚΑ

Ερευνα για τις κατώτερες τιμές των οδοντιάτρων της Μαγνησίας

ερευνα-για-τις-κατώτερες-τιμές-των-οδο-851206

Το τιμολόγιο κατωτέρων αμοιβών που είχε καθοριστεί και εφαρμόζονταν το 2004, από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, ήταν η αιτία να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία απέστειλε το πόρισμα της στην Εισαγγελία Βόλου. Ηδη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Βόλου κ. Αχιλλέας Ζήσης ζήτησε την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και ανέθεσε την υπόθεση στον Πταισματοδίκη Βόλου, ο οποίος θα καλέσει προς εξέταση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή παρενέβη για το θέμα των τιμών των οδοντιάτρων και σε άλλους αντίστοιχους συλλόγους, όπως του Πειραιά, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Σερρών.
Το τελικό πόρισμα που συνετάχθη από την επιτροπή, για τους πέντε Οδοντιατρικούς Συλλόγους είναι άκρως αποκαλυπτικό:
«- Η περιπτωσιολογία των οδοντιατρικών πράξεων που περιλαμβάνονται τους Πίνακες κατωτάτων ορίων οδοντιατρικών αμοιβών που εκδίδουν οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι διαφέρει σημαντικά από σύλλογο σε σύλλογο. Κατά την έρευνα καταγράφηκαν περί τις 355 ονοματολογίες οδοντιατρικών πράξεων και υπηρεσιών, πολλές από τις οποίες φαίνεται να αφορούν τις ίδιες υπηρεσίες.
– Μεταξύ των διαφόρων πινάκων κατωτάτων ορίων οδοντιατρικών αμοιβών που εξέδωσαν οι ελεγχθέντες από την Υπηρεσία Οδοντιατρικοί Σύλλογοι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στον αριθμό των τιμολογούμενων πράξεων, όσο και στο ύψος των τιμών, οι οποίες όμως δεν συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση.
– Οι πίνακες κατώτατων ορίων αμοιβών των Οδοντιατρικών Συλλόγων έχουν καταρτισθεί, ώστε να διευκολύνουν τη συνεννόηση θεράποντος οδοντιάτρου και οδοντιάτρου ελεγκτή. Η περιπτωσιολογία δεν είναι εύκολα κατανοητή από τον αποδέκτη των οδοντιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν διαθέτει γνώσεις οδοντιατρικής.

Ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος
Μαγνησίας
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ζητήθηκαν στοιχεία από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, προκειμένου να συντάξει το πόρισμα που αφορά τον καθορισμό των τιμών από τους οδοντιάτρους της Μαγνησίας.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας (στο εξής: Ο.Σ.Μ.) έχει παραθέσει στην ιστοσελίδα του, υπό τον τίτλο «Τιμολόγιο», τις αποφασισθείσες από τον Ο.Σ.Μ. και ισχύουσες από 1/1/2002 ελάχιστες τιμές ανά οδοντιατρική πράξη.
Κατόπιν επιστολής της Γραμματείας για αποστολή στοιχείων και διευκρινήσεων, ο Ο.Σ.Μ. διαβίβασε την με αριθμ. πρωτ. 1701/Φ4,1/25.6.1993 και αριθ. 6 Εγκύκλιο του Δ.Σ. του Συλλόγου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Εμείς δεν επιθυμούμε την δίωξη κανενός αλλά δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε στους λίγους (ευτυχώς) που προκαλούν παραβιάζοντας τον Δεοντολογικό Κανονισμό. Παράκληση του Δ.Σ. για όσους είναι παραβάτες να συμμορφωθούν για να μη μας φέρουν στη δύσκολη θέση να τους διώξουμε πειθαρχικά». Συνημμένο στην Εγκύκλιο αυτή διαβιβάσθηκε το «Τιμολόγιο ελαχίστων οδοντιατρικών αμοιβών από 1/7/1993».
Επίσης, διαβιβάσθηκαν από τον Ο.Σ.Μ.: α) το με αριθ. 138/14.11.1995 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ., στο οποίο αναγράφεται «6) Τιμολόγιο: Μικρή αναπροσαρμγοή», β) το με αριθ. 139/29-11-1995 Πρακτικό συνεδρίασης της Γ.Σ., στην οποία ψηφίσθηκε το Τιμολόγιο «όπως παρατάθηκε από το Δ.Σ. Οι αυξήσεις είναι μικρές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά», γ) η με αριθ. πρωτ. 2062/Φ4,1/19-12-1995 και αριθ. 8 Εγκύκλιο του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ., στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου μας, … Συζητήθηκε το τιμολόγιο ελαχίστων οδοντιατρικών αμοιβών που πρέπει να τηρούμε κατά το 1996», και δ) η με αριθ. πρωτ. 2392/Φ4,1/10-12-1997 και αριθ. 8 Εγκύκλιος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ., στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Στην Γενική Συνέλευση που έγινε στις 5/11/97, … ψηφίστηκε το νέο τιμολόγιο που πρότεινε το Δ.Σ. μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων για αναπροσαρμογή. Σας στέλνουμε το νέο τιμολόγιο των κατωτέρων οδοντιατρικών αμοιβών, το οποίο θα ισχύσει από 1/1/98 και σας γνωρίζουμε ότι απόφασης της Γενικής Συνέλευσης είναι να συσταθεί σε όλους τους συναδέλφους να το τοποθετήσο

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου