ΤΟΠΙΚΑ

Να περιορίσει την αερορύπανση η ΑΓΕΤ

να-περιορίσει-την-αερορύπανση-η-αγετ-851206

Σε μείωση των ανώτερων ορίων εκπομπής σκόνης από 100-150 mg/κ.μ. σε 50 mg/κ.μ., σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που τίθεται σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Οκτώβριο, οδηγείται η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ωστόσο εμφανίζεται άκαμπτη στη μείωση του ποσοστού καύσης πετ-κοκ.
Η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει λήξει και η εταιρία έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για έγκριση νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για την οποία σύντομα θα κληθεί το νομαρχιακό συμβούλιο Μαγνησίας να γνωμοδοτήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας.
Στη νέα περιβαλλοντική μελέτη, ωστόσο, τα ποσοστά του πετ-κοκ δεν εμφανίζονται μειωμένα, διαπίστωση που δεν ικανοποιεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, όπως δήλωσε ο νομάρχης Απ. Παπατόλιας, αναφερόμενος στα συμπεράσματα της διεξοδικής συζήτησης που είχε στο χώρο του εργοστασίου με τον γενικό διευθυντή Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων της ΑΓΕΤ Jean-Roch Licari.
Στη χθεσινή συνάντηση, με τη συμμετοχή του αντιδημάρχου Βόλου Απ. Φοινικόπουλου και του δημάρχου Ν. Ιωνίας Π. Μαβίδη, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας υποστήριξε ότι το πετ-κοκ που καίει η βιομηχανία δεν είναι περιβαλλοντικά επικίνδυνο και σύντομα θα προσκομίσει στοιχεία στη Νομαρχία ως προς τη σύνθεση του υλικού.
Την ίδια στιγμή, για την ΑΓΕΤ παρήλθε στις 29 Ιανουαρίου η προθεσμία για την αποκατάσταση ελλείψεων που διαπίστωσαν στη διάρκεια ελέγχου επιθεωρητές του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).
Από τις διαπιστώσεις του ΚΕΠΠΕ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έδωσε έμφαση σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τις νέες περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΑΓΕΤ: απουσία καυστήρα χαμηλών εκπομπών οξειδίου του αζώτου στην ΠΚ2, απουσία συσκευών συνεχούς μέτρησης της περιεκτικότητας σε οξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του θείου, ανυπαρξία μελέτης για διασπορά αερίων ρύπων και έλλειψη μετρήσεων περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα, όπως κάδμιο και βανάδιο, ιδιαίτερα επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με τον κ. Παπατόλια, η ΑΓΕΤ ενημέρωσε ότι ήδη έχει εμπλουτίσει το σύστημα καταγραφής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των επιθεωρητών, καλύπτοντας το 88% της λειτουργίας του εργοστασίου. Σε συνεργασία με τον «Δημόκριτο» ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης για τη διασπορά των αερίων ρύπων, ενώ γίνονται οι μετρήσεις της περιεκτικότητας για τα βαρέα μέταλλα.
Σε ότι αφορά τη μελέτη για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων συμφωνήθηκε η συμμετοχή της ΝΑΜ και των δήμων, ώστε να καταλήξουν από κοινού στη διασπορά των σταθμών μέτρησης.
«Δείχνουν βήματα καλής θέλησης», ανέφερε ο κ. Παπατόλιας λέγοντας ότι η νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΥΠΕΧΩΔΕ αποτελεί ευκαιρία διαπραγμάτευσης με την ΑΓΕΤ.
Ως πρόβλημα, στο μεταξύ, ο νομάρχης ανέφερε την άρνηση της ΑΓΕΤ για τη χρήση φυσικού αερίου. Η εταιρία επικαλείται το μεγάλο κόστος και υποστηρίζει ότι η χρήση φυσικού αερίου θα τριπλασιάσει τα οξείδια του αζώτου.
Πάντως, δέχθηκε πρόταση της ΝΑΜ για αντικατάσταση του μαζούτ με φυσικό αέριο, σε πρώτη φάση, για τη διαδικασία προθέρμανσης κατά την εκκίνηση των περιστροφικών κλιβάνων. Το κόστος εκτιμάται από 2 έως 3 εκατ. ευρώ και με βάση τις δεσμεύσεις της ΑΓΕΤ μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.
Ο κ. Licari ενημέρωσε ότι σε έξι μήνες η εταιρεία θα έχει συνολική εκτίμηση για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προτεραιότητές της για την επόμενη διετία η σύνδεση με το δίκτυο.

On line καταγραφή
Η ΑΓΕΤ υιοθέτησε ακόμη την πρόταση για on line σύνδεση των συστημάτων καταγραφής με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας με διαπιστευμένο από φορέα μηχάνημα, ώστε να μην μπορεί να υπόκειται σε αλλοιώσεις.
Αρνήθηκε, ωστόσο, την τοποθέτηση υβριδικών φίλτρων –πιο σύγχρονη μέθοδος που έχει ακολουθηθεί στη Χαλκίδα- δεσμευόμενη ότι εάν διαπιστωθεί από τις μετρήσεις υπέρβαση του νέου ορίου, τότε θα επανέλθουν στη συζήτηση.
Ο κ. Παπατόλιας χαρακτήρισε σημαντικό ότι έχει προβλεφθεί εγκατάσταση μονάδας αξιοποίησης βιομάζας ως καύσιμο, το οποίο θα μ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου