ΤΟΠΙΚΑ

Κορυφαίος ο ρόλος του ΚΕΘΙ στο Βόλο

κορυφαίος-ο-ρόλος-του-κεθι-στο-βόλο-851206

Το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας αποτέλεσε το αντικείμενο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε χθες το ΚΕΘΙ στο Βόλο και η οποία ωστόσο “χρωματίστηκε” από την κόντρα του Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια με την Ειδική Σύμβουλο Προγραμμάτων ΚΕΘΙ, κ. Όπη Βλαχογιάννη, με αφορμή τις συμβάσεις ορισμένων υπαλλήλων που απασχολούνταν στο ΚΕΘΙ.
Ο Νομάρχης επέκρινε την απόλυση 80 υπαλλήλων του ΚΕΘΙ πανελλαδικά, με την αιτιολογία ότι δεν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παρόλα τα ογκώδη νούμερα εξυπηρετουμένων γυναικών – αλλά και την προσωρινή περιθωριοποίηση του μοναδικού απόλυτα εξειδικευμένου στα γυναικεία ζητήματα φορέα στην περιφέρεια, για να απαντήσει η κ. Βλαχογιάννη ότι δεν επρόκειτο για απολύσεις αλλά για συμβάσεις που έληξαν κανονικά (δεν προβλέπονταν παράταση) και πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού.
Ο νομάρχης υπενθύμισε στην κ. Βλαχογιάννη ότι το 2004 και ενώ το ΚΕΘΙ που λειτουργούσε στο Βόλο είχε περιφερειακό χαρακτήρα, και είχε καταλυτική συμβολή σε ζητήματα που άπτονται με τη συμβουλευτική και τη ψυχολογική υποστήριξη των ευπαθών και των κακοποιημένων γυναικών που αντιμετώπιζαν προβλήματα . Απολύθηκαν 80 άτομα πανελλαδικά από τα οποία τα δέκα απασχολούνταν στο Βόλο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ενάμισι περίπου χρόνο. Εργαζόμενοι οι οποίοι για το λόγο αυτό έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημιώσεις για την αναιτιολόγητη καταγγελία των συμβάσεών τους, οι περισσότεροι των οποίων απασχολούνται για τέσσερα ή για πέντε χρόνια. Αντί να συνεχιστούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις, είπε ο Νομάρχης, απολύθηκαν δέκα άτομα από το τοπικό παράρτημα, με αποτέλεσμα η υπηρεσία επί μήνες να μείνει ακέφαλη, για να έλθει μετά από μεγάλο διάστημα η νέα διοίκηση και να προσλάβει άλλα άτομα με τα ίδια ακριβώς τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.”
«Οι συμβάσεις έληξαν και δε διακόπηκαν και το ΚΕΘΙ κάνει συμβουλευτική» απολογήθηκε από την πλευρά της η Ειδική Σύμβουλος Προγραμμάτων του Κ.Ε.Θ.Ι, κ. Όπη Βλαχογιάννη, απαντώντας στο Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια.
Στον χαιρετισμό του ο Νομάρχης Μαγνησίας Απ. Παπατόλιας, χαρακτήρισε ακόμη το ΚΕΘΙ σημαντικό φορέα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , που παρέχει κοινωνική στήριξη στις ομάδες Ελληνίδων γυναικών (μάνες, εργαζόμενες, διαζευγμένες, μονογονεϊκές κ.ά.)
Ωστόσο επεσήμανε ότι η διακοπή κάποιων προγραμμάτων, που είχε ως αποτέλεσμα να απολυθούν 80 άτομα, φέρνει στο προσκήνιο το κακό πρόσωπο της Πολιτείας.
Μάλιστα ζήτησε να καλυφθεί αυτό το κενό προσφοράς ενός φορέα που πασχίζει για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, ενώ αναφορικά με τη ΝΑΜ τόνισε ότι αναλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτεία και στηρίζει τη δράση του ΚΕΘΙ.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αλ. Βούλγαρης σημείωσε ότι το ΚΕΘI, στα 12 χρόνια λειτουργίας του, υλοποιεί δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, ενώ αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είπε ότι διαθέτει πόρους και συγχρηματοδοτεί προγράμματα και ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά και ένα σημαντικό έργο, ενώ χαρακτήρισε πρωτοποριακό το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, επισημαίνοντας ότι παρέχει ισότητα ευκαιριών για τους πολίτες ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό, γιατί αφορά νέους και γυναίκες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία.
Καταλήγοντας ο κ. Βούλγαρης είπε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να προετοιμάσουν τις γυναίκες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας θα υλοποιηθεί από 1/1/2007 -31/12/2007 και στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών, στην προετοιμασία τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, στην υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης
Στόχος είναι να αναδειχθεί η διάσταση της συμμετοχής της γυναίκας στην τοπική ανάπτυξη, να σχεδιαστεί και να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας, να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση ευκαιριών στην απασχόληση & στην επιχειρηματικότητα και να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων
Τέλος επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων, λύσεων, η ανάπτυξη και προώθηση αποτελεσματικών συνεργασιών τυπικής και άτυπης μορφής, η διευκόλυνση της διάδοσης καλών πρακτικών, η εξασφάλιση σταθερής συνεργασίας μεταξύ όλων, η αναβάθμιση της ποιοτικής και ποσοτικής παρέμβασης και η συμβολή με θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου