ΤΟΠΙΚΑ

Πράσινο φως για τα GIS

πράσινο-φως-για-τα-gis-851206

Το πράσινο φως για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για το έργο “Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων” έδωσε η δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Βόλου.
Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Ενιαίου Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.-G.I.S), διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων του Δήμου Βόλου. Ορισμένα από τα δεδομένα αυτά σήμερα είτε δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα είτε υπάρχουν σε μορφή χειρόγραφη ή έντυπη και ορισμένα από τα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 345.847,09 Ευρώ και οι εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν σαν υποσυστήματα του ολοκληρωμένου συστήματος περιλαμβάνουν:
Α) Εφαρμογή ηλεκτρονικού οδηγού πόλης για σημεία και τομείς ειδικού ενδιαφέροντος. Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο ενδιαφερόμενος θα αποκτά πρόσβαση σε διάφορα επίπεδα πληροφόρησης,όπως, μνημεία, αξιοθέατα, τουριστικές περιοχές (με συνοδευτικό ενημερωτικό κείμενο) στην ευρύτερη περιοχή του δήμου, λαϊκές αγορές (θέση, έκταση, ωράριο), δημοτικά έργα που εκτελούνται στο δήμο ή που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστούν , εμπορικά καταστήματα και κέντρα διασκέδασης,εκθέσεις, θέατρα,δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π
Β) Διαχείριση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
Η συγκεκριμένη υπηρεσία στηρίζεται στην προσθήκη – εγκατάσταση δικτύων τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και στην εγκατάσταση ενός κέντρου ελέγχου (Κ.Ε.) που αποτελείται από το κατάλληλο λογισμικό (software) για την καταγραφή των πληροφοριών και υλικού (Hardware) που το υποστηρίζει.
Γ) Εφαρμογή διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων
Η συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποσυστήματος μέσω του οποίου οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως αντικειμενικές αξίες για περιοχές και ακίνητα που τους ενδιαφέρουν, με ταυτόχρονη απεικόνιση του αντίστοιχου ψηφιακού χάρτη, συντελεστές δόμησης ανά περιοχή, επιτρεπόμενα ύψη, χρήσεις γης καθώς και διαχείριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των αναφερόμενων σε αυτό χρήσεων γης.
Δ) Εφαρμογή παραγωγής συνδυαστικών αναφορών και υποστήριξης μεσο-μακροπρόθεσμων βελτιωτικών παρεμβάσεων
Όλες οι προαναφερθείσες εφαρμογές θα περιλαμβάνουν στατιστική ανάλυση των πληροφοριών τους και των δεδομένων χρήσης τους από υπάλληλους και δημότες, έτσι ώστε να προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων από το Δήμο υπηρεσιών. Υπάρχει όμως και πολύτιμη πληροφορία που μπορεί να προκύψει μόνο από συνδυασμένη χρήση στατιστικών δεδομένων από δύο ή περισσότερες εφαρμογές.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου