ΤΟΠΙΚΑ

Γραφείο απασχόλησης για ανέργους

γραφείο-απασχόλησης-για-ανέργους-851206

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2007 ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ιωλκού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Ιωλκού κ. Πάρις Μουτσινάς, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής:
“Ο φετινός πρ/σμός είναι ρεαλιστικός και πραγματοποιήσιμος, γιατί τόσο τα έσοδα, όσο και τα έξοδα, βρίσκονται κοντά στα πραγματικά επίπεδα και δεν θα έχει την τύχη προηγούμενων πρ/σμών των οποίων το ποσοστό υλοποίησης δεν ξεπερνούσε το 35% . Σαφώς δεν υλοποιείται η φιλοσοφία και η αντίληψη της νέας Δημοτικής Αρχής μέσω του πρ/σμού αυτού και του αντίστοιχου τεχνικού προγράμματος, αφού δεν υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος να συμβεί αυτό. Έχει όμως τα σημάδια μιας άλλης πολιτικής που θα εφαρμοστεί στο Δήμο.
Στα έσοδα, πέραν των τακτικών εσόδων από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.) τα οποία θα είναι αυξημένα σύμφωνα με τις υποσχέσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ, επιδίωξή μας θα είναι να αυξήσουμε τα έσοδα από την αξιοποίηση ακίνητης και κινητής περιουσίας από την βελτίωση της εισπρακτικότητας των ανταποδοτικών τελών και κυρίως των πληρωμών παρελθόντων ετών που ξεπερνούν το ποσό των 130.000,00 €, την διεκδίκηση νέων προγραμμάτων για τον Πολιτισμό, Αθλητισμό και την Εκπαίδευση- επιμόρφωση και πιστώσεων για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και όχι μικρών έργων εξυπηρέτησης “πελατείας”, καθώς και με την ωρίμανση παλαιών μελετών και εκπόνηση νέων για την διεκδίκηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων του 4ου ΚΠΣ.
Όσον αφορά στις δαπάνες του πρ/σμού πρώτιστος στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής είναι ο εξορθολογισμός και η σωστή κατανομή των πιστώσεων και η περιστολή των άσκοπων δαπανών και συγχρόνως η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η αναβάθμιση του λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών , η ποιότητα των εκτελούμενων έργων , η μελέτη χωροθέτησης των νέων δράσεων και η συγκοινωνιακή μελέτη , είναι οι στόχοι της νέας Δημοτικής Αρχής.
Κύριος στόχος όμως είναι η επίλυση του υδροδοτικού με συγκεκριμένα μέτρα και επενδύσεις, του αποχετευτικού και η εκτέλεση των αθλητικών έργων που λείπουν από τον Δήμο μας.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην Υπηρεσία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών θεμάτων, των οποίων οι πιστώσεις είναι αυξημένες κατά 33,5%.
Ετοιμαζόμαστε συστηματικά για την διεκδίκηση ανάλογων κρατικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου και τελικά την διαμόρφωση της νέας ταυτότητας του Δήμου. Η επανέκδοση του περιοδικού, η αξιοποίηση του διαδικτύου και των άλλων μέσων προβολής , η συνεργασία με τους επιχειρηματίες της περιοχής , τους φορείς της πολιτείας (Επιμελητήριο, ΑΝΕΜ, Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου, ΚΕΤΑ κ.λ.π.) , η ένταξή μας στο δίκτυο ορεινών Μεσογειακών Δήμων, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την προβολή τοπικών προϊόντων (ίδρυση γυναικείων Συνεταιρισμών κ.λ.π.) , η δημιουργία Δημοτικού Σ/λιου Νεολαίας , είναι η ουσία των άψυχων αριθμών του πρ/σμού.
Πλέον τούτου, είπε ο κ. Μουτσινάς, δημιουργούμε γραφείο απασχόλησης για ανέργους που θα καταγράψει του ανέργους του Δήμου και σε συνεργασία με το ΚΕΚΑΝΑΜ και τον ΟΑΕΔ και θα διεκδικήσει πειστικά την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης για τους δημότες μας .
Βάζουμε τα θεμέλια για τον Δήμο του μέλλοντος ο οποίος με τις κατάλληλες κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές , θα επιδιώξουμε να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
Δυστυχώς όμως δεν βρήκαμε στο Δήμο ούτε μία μελέτη έτοιμη να δημοπρατηθεί εκτός του Δημαρχείου (και αυτή με καθυστέρηση και παλινωδίες οκτώ χρόνων)”.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου