ΤΟΠΙΚΑ

Εργαστήρια Συμβουλευτικής σε Γυναίκες

εργαστήρια-συμβουλευτικής-σε-γυναίκ-851206

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), φορέας εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Localising Gender Equality through Development” («Εστιάζοντας στην Ισότητα Διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης»), στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών.
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των γυναικών, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις οικονομικές και πολιτικές δομές σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές δομές.
Το παράρτημα του Κ.Ε.Θ.Ι. στον Βόλο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς στο οποίο οι ενδιαφερόμενες γυναίκες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και συμβουλευτική αναπτυξιακού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης εργαστηρίων με θεματικές, όπως: 
– Κοινωνική Οικονομία
– Η επιχειρηματίας και η επιχειρηματική ιδέα 
– Έρευνα και τμηματοποίηση αγοράς
– Διερεύνηση ύπαρξης των αναγκαίων «πόρων» για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
– Επιχειρησιακός σχεδιασμός και επιχειρησιακό σχέδιο 
– Το πρόγραμμα Μάρκετινγκ
– Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός 
– Δημιουργία και Βασικές Αρχές των Γυναικείων Συνεταιρισμών 
– Οργάνωση και Διοίκηση του Συνεταιρισμού

• Κέντρα Λήψης Αποφάσεων (πολιτικά, οικονομικά) 
– Δημόσιες ομιλίες-Εργαλεία Επικοινωνίας-Επικοινωνιακές Δεξιότητες 
– Συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε.
– Προεδρεία Συναντήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Θ.Ι. Βόλου, Αναλήψεως 170, 382 21 Βόλος, Τηλ.: 24210 78 218-9, Fax: 24210 78 219 και e-mail: [email protected]

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου