ΤΟΠΙΚΑ

Εξοπλισμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων

εξοπλισμός-για-τη-διαχείριση-των-απορ-851206

Μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ έχει ενταχθεί στη Διαδημοτική Συνεργασία του προγράμματος “Θησέας “ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Βόλου.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τους ΟΤΑ για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ θα αποτελέσει ουσιαστικά περιουσία του υπό σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Μαγνησίας και θα διατίθενται σε όλους τους ΟΤΑ, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.
Φορέας υλοποίησης αποφασίστηκε να είναι ο Δήμος Βόλου, γι΄ αυτό και με σχετικό έγγραφο η ΤΕΔΚ Μαγνησίας ζητά να οριστεί υπάλληλος που σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ θα αναλάβει την προώθηση των διαδικασιών, καθώς ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου έχει προχωρήσει στην ομαδοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά είδος και συνέταξε τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, που θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.
Σημειώνεται ότι ήδη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ζητηθεί η επίσπευση των διαδικασιών ώστε άμεσα να δημιουργηθεί ο ενιαίος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Νομό Μαγνησίας με τη συμμετοχή όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με στόχο το 2010, να δημιουργηθεί ενιαίος φορέας διαχείρισης σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Ο διευρυμένος Σύνδεσμος που θα δημιουργηθεί θα διαχειρίζεται το σύνολο των έργων του Νομού για τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ σύμφωνα με το περιφερειακό σχέδιο που έχει επικαιροποιηθεί από την ΤΕΔΚ και προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ΟΤΑ στην ηπειρωτική και νησιώτικη Μαγνησία στο νέο φορέα, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων .
Για το τμήμα αποκομιδής που περιλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων έως και την πλησιέστερη θέση τελικής διάθεσης , η υποχρέωση παραμένει στους ΟΤΑ που ενισχύονται με τον πρόσθετο εξοπλισμό σε απορριμματοφόρα και κάδους, ενώ παράλληλα σύμφωνα με το σχεδιασμό :
Προτείνονται δύο Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων . Ένας στη θέση Τσικρί Παπά Λάκκες Δήμου . Ζαγοράς και ένας στη θέση Κέγκυρο Δήμου Αλμυρού
Προτείνονται επίσης πέντε ΧΥΤΑ. Ένας στη θέση Καβάλα –Ρόδες Δήμου Αργαλαστής, ένας στη θέση Κάκαβος, ένας στη θέση Λάκκος –Αλόννησος, ένας στη θέση Ζορπάδες-Σκιάθος και ένας στη θέση Κεντριάς –Σκόπελος.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου