ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Σκιάθου

εκσυγχρονίζεται-ο-στόλος-της-υπηρεσ-872858

 

Με ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα σύγχρονης τεχνολογίας ενισχύεται η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Σκιάθου για τις ανάγκες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων. Η προμήθεια ύψους 208,940 ευρώ έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής του δήμου στην πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για φορτηγό όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, που πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και με διαστάσεις κατάλληλες ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη, όσο και έξω από αυτή. Το νέο όχημα θα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων και στη βελτίωση της οργάνωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου