ΑΛΜΥΡΟΣ

Ξεκίνησε η καταγραφή χώρων πρασίνου

ξεκίνησε-η-καταγραφή-χώρων-πρασίνου-82045
Ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή των χώρων πρασίνου του Δήμου Αλμυρού και η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης και προστασίας του Δημοτικού Δάσους «Κουρί», στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της κοινωφελούς εργασίας» και συγκεκριμένα του τομέα παρέμβασης: «Αειφόρος Τοπική Περιβαλλοντική Ανάπτυξη»,  μέσω του οποίου όπως είναι γνωστό επιχειρείται μια βελτιωμένη προσέγγιση στις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις της Δημοτικής Αρχής, με σκοπό να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό και να ληφθούν μέτρα ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών πτυχών και σε άλλα πεδία εφαρμογής της τοπικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα κατά το πρώτο στάδιο της καταγραφής χώρων πρασίνου, επιχειρείται ένας καταρχήν εντοπισμός και καταγραφή των ελεύθερων χώρων πρασίνου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού. Κάθε χώρος θα καταγράφεται σε καρτέλα που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες του χώρου και πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του. Η πληροφορία θα οργανωθεί σε τρεις κυρίως ενότητες που αφορούν: 

Τα γενικά στοιχεία του χώρου (όνομα, δημοτική ή τοπική κοινότητα, έκταση κ.λ.π.)
Τα φυσικά χαρακτηριστικά (ποσοστό φυτοκάλυψης, είδη βλάστησης, αστικός εξοπλισμός κ.λ.π.)
Αξιολόγηση (κατάσταση του χώρου, προσβασιμότητα και χρήση του χώρου, προτάσεις κ.λ.π.)
Σκοπός της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου, όπως επισημάνθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Γιώργο Παπαϊωάννου, είναι η δημιουργία μιας δυναμικής βάσης δεδομένων, η δημοσιοποίηση της πληροφορίας και η επικοινωνία – αλληλοτροφοδότηση με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Δήμου. Κατ’ επέκταση, στόχος της Δημοτικής Αρχής Αλμυρού είναι να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο πρασίνου το οποίο θα αποτελέσει και ένα εργαλείο για την άσκηση σχετικών πολιτικών.
Εξάλλου, στο πλαίσιο σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης και Προστασίας του Δημοτικού Δάσους «ΚΟΥΡΙ», πραγματοποιούνται αυτοψίες και λήψεις σε κάποιες δειγματοληπτικές επιφάνειες στις οποίες καταμετρήθηκαν και παχυμετρήθηκαν τα υπάρχοντα άτομα δρυός αφενός και αφετέρου η αναγέννηση σε πληθυσμό και ύψος. Θα ακολουθήσει λήψη και άλλων δειγματοληπτικών επιφανειών και τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας του δημοτικού δάσους «Κουρί».
Σκοπός, όπως τόνισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, είναι μέσω της εκτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, με  έμφαση στην αναγέννηση, να προστατευθεί και να διαφυλαχθεί ένα μοναδικό και σπάνιο δρυοδάσος,  το δημοτικό δάσος «Κουρί». 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου