ΤΟΠΙΚΑ

Ανάδοχος για την Αγία Παρασκευή

ανάδοχος-για-την-αγία-παρασκευή-987106

Ιδιώτης θα αναλάβει την μελέτη πράξεων αναλογισμού κοινόχρηστων και αδιάνοικτων χώρων

Βγήκε ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνησης της μελέτης ανασύνταξης του γ’ κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής, στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής.

Για την ανάδειξη αναδόχου, ο Δήμος Βόλου είχε προχωρήσει στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, η μελέτη ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «Δ. Κανναβός – Κ. Σιαμπαρίνας και Συνεργάτες Α.Ε., Ιnfoterra», που προσέφερε έκπτωση 44,30%.

Η μελέτη αφορά στην πολεοδόμηση της συνοικίας, 24 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας και σύμφωνα με την απόφαση που ανακοίνωσε σε κατοίκους της περιοχής ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος και επικυρώθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, προς ικανοποίηση μερίδας κατοίκων που περιμένουν δύο και πλέον δεκαετίες για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους αλλά και αντιδράσεων μερίδας κατοίκων που διαμαρτύρονται για τις υψηλές εισφορές σε χρήμα..

Η μελέτη αφορά σε έκταση 660 στρεμμάτων στον οικισμό. Σημειώνεται ότι με τη σύνταξη και την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής καθώς και με την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων σε περιοχές με αναλογισμό, περιέρχονται στον Δήμο Βόλου οι κοινόχρηστοι χώροι και μπορεί πλέον να προβεί στη διάνοιξή τους με την αξιοποίηση της εισφοράς σε χρήμα. Επίσης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβούν στην ανοικοδόμηση των οικοπέδων τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σε περιοχές εντός οικισμών 1923 θα εφαρμοστεί η διαδικασία πράξεων αναλογισμού (ιδιοκτήτες οικοπέδων θα αποζημιωθούν), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές, θα υπολογιστούν οι επιβαρύνσεις λόγω ρυμοτομίας και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών σε εισφορά και χρήμα.

Τη σύνταξη της μελέτης θα αναλάβει ιδιώτης ανάδοχος, καθώς με έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δήλωσε αδυναμία. Σύμφωνα με την υπηρεσία, «η μελέτη δεν άπτεται απλής αποτύπωσης και σύνταξης «σημειακών» τοπογραφικών διαγραμμάτων αλλά απαιτείται αποτύπωση κι επανέλεγχος των ορίων όλων των ιδιοκτησιών της πράξης εφαρμογής, συλλογή κι έλεγχος δηλώσεων, συμβολαίων και διαφόρων άλλων πιστοποιητικών, εξέταση ενστάσεων και ειδικό λογισμικό σύνταξης πράξεων εφαρμογής που η υπηρεσία δεν διαθέτει».

ΕΛ. ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου