ΤΟΠΙΚΑ

Γιατρό εργασίας θα προσλάβει το Νοσοκομείο Bόλου

γιατρό-εργασίας-θα-προσλάβει-το-νοσοκ-96828

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας για ένα έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.300 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνολικό χρόνο απασχόλησης 309,2 ώρες, αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βόλου.

Ο χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας στο Νοσοκομείο Βόλου προσδιορίστηκε από τον αριθμό υπηρετούντων σε συγκεκριμένα τμήμα όπως Ακτινολογικό – Αξονικός 30, Τμήμα χημειοθεραπείας 5, Βιοχημικό 14 άτομα, Παθολογοανατομικό – Κυτταρολογικό 7 άτομα, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό 135 άτομα, Νοσηλευτικό προσωπικό 305, Ιατρικό προσωπικό 178, προσωπικό Κέντρου Ψυχικής Υγείας – ΦΙΛΛΥΡΑ 22. Σύνολο προσωπικού 640 άτομα και συνολικός χρόνος απασχόλησής του ενδιαφερόμενου γιατρού εργασίας είναι: 309,2 ώρες. Για τη δαπάνη συνεκτιμήθηκαν ωριαίες δαπάνες σε άλλα Νοσοκομεία. Η προηγούμενη σύμβαση του Νοσοκομείου Βόλου αφορούσε απασχόληση 350 ωρών με κόστος 10.800 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο γιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας, έχουν δικαίωμα να ασκούν οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

Επίσης οι γιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα γιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Στις συμβουλευτικές αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας περιλαμβάνονται υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού αλλά και την οργάνωση υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο γιατρός εργασίας θα προχωρά επίσης σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου