ΤΟΠΙΚΑ

Συμμετοχή στη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για τους μελισσοκόμους

συμμετοχή-στη-δράση-εξοπλισμός-για-τ-952623

Δικαιούχοι συμμετοχής στη Δράση είναι οι «Ενεργοί Μελισσοκόμοι» με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες.

Επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας είναι 10% επί των κατεχομένων κυψελών για την αγορά κυψελών αντικατάστασης και 20% επί των κατεχομένων κυψελών για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών.

Ενισχύεται η προμήθεια:

-Κυψελών αντικατάστασης (Με τον όρο αυτό νοείται η καινούργια πλήρης κυψέλη η οποία αποτελείται από εμβρυοθάλαμο τύπου standard 10 ή 8 πλαισίων από ξύλο ή κόντρα πλακέ με κινητή βάση με τα αντίστοιχα πλαίσια, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και συνδετήρες για το καπάκι και την κινητή βάση)

Κατά παρέκκλιση για το έτος 2023 ο εμβρυοθάλαμος της κυψέλης αντικατάστασης μπορεί να διαθέτει σταθερή βάση. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια συνδετήρων για κινητή βάση.

Η μέγιστη καθαρή επιλέξιμη αξία που μπορεί να ενισχυθεί για κάθε κυψέλη αντικατάστασης είναι 30 €

-Μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες με σίτα είτε πλαστικές διάτρητες. Η μέγιστη καθαρή επιλέξιμη αξία που μπορεί να ενισχυθεί για κάθε μεμονωμένη κινητή βάση είναι 9 €

Στα πρωτότυπα παραστατικά προμήθειας των επιλέξιμων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται με μέριμνα του εκδότη ή να τίθεται σφραγίδα ή να αναφέρεται χειρόγραφα το εξής κείμενο:

«Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/ Έτος ενίσχυσης 2023»

Οι κυψέλες αντικατάστασης ή/και οι μεμονωμένες κινητές βάσεις θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο : «Καν. 2021/2115/- 2023»

Για την υποβολή της αίτησης, των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών, οι μελισσοκόμοι, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας ή μέσω της ψηφιακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophike-epikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

Ημερομηνία αιτήσεων : Έως 30/6/2023

Ημερομηνία έκδοσης παραστατικών : Από 1/1/2023 μέχρι 30/6/2023

Πληροφορίες στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας τηλέφωνο: 2421032946

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου