ΤΟΠΙΚΑ

Δικτύωση του Ξενώνα Αστέγων με την ΤΟΜΥ Ν. Αγχιάλου

δικτύωση-του-ξενώνα-αστέγων-με-την-τομ-942125

Συνάντηση γνωριμίας μεταξύ του Ξενώνα Αστέγων και της ΤΟΜΥ Νέα Αγχιάλου πραγματοποιήθηκε με στόχο την καλύτερη δυνατή δικτύωση των υπηρεσιών της Μαγνησίας.

Κεντρικό άξονα της συνάντησης αποτέλεσε η αμφίδρομη ενημέρωση των δυο υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Πιο αναλυτικά, αναφέρθηκαν από την πλευρά του ξενώνα οι προϋποθέσεις ένταξης υποψήφιων φιλοξενούμενων, ο κανονισμός λειτουργίας του και οι καλές πρακτικές παραπομπής των νέων αιτημάτων. Αντίστοιχα, τα στελέχη της ΤΟΜΥ ενημέρωσαν, για το τρόπο λειτουργίας της δομής τους, τις δράσεις που υλοποιούνται σε φορείς της Νέας Αγχιάλου αλλά και στο χώρο της ΤΟΜΥ με στόχο την προαγωγή υγείας των κατοίκων της περιοχής. Οι δράσεις/παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επιπλέον, συζητήθηκε πως εμπλέκονται οι δυο φορείς με τις υπηρεσίες τους στην εγγραφή και εξυπηρέτηση πολιτών στην νέα λειτουργία του προσωπικού γιατρού. Τέλος, συζητήθηκε η βάση συνεργασίας των δυο υπηρεσιών που αφορούσε κυρίως παραπομπές ατόμων με προβλήματα στέγασης από την περιοχή της Νέας Αγχιάλου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα Αστέγων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2421091614 ή στο email: [email protected].

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου