ΤΟΠΙΚΑ

Στην τελική ευθεία για συμβασιοποίηση του δρόμου Βόλου-Βελεστίνου

στην-τελική-ευθεία-για-συμβασιοποίησ-94120

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανάδειξης αναδόχου για το δρόμο με τα «σαμαράκια»

Σε θετική κατεύθυνση, φαίνεται πως βρίσκονται οι διαδικασίες για το έργο «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου-Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ. 3+489», το γνωστό δρόμο με τα επικίνδυνα «σαμαράκια», προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ, του πρώτου έργου στη Θεσσαλία από το νέο ΕΣΠΑ.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Η διαδικασία, φαίνεται πως οδεύει σε συμβασιοποίηση, καθώς, όπως αναφέρει η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, δεν υπήρξε εμπλοκή με ένσταση από άλλη ενδιαφερόμενη εταιρία.

«Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον επόμενο μήνα θα υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση εργοταξίου και να αρχίσει η κατασκευή του έργου», αναφέρει σχετικά.

Από τη διαδικασία των προσφορών μειοδότησε η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 59,28%. Η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών είναι 24 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ. Με την ολοκλήρωση του έργου βελτιώνεται σημαντικά η οδική ασφάλεια και αναβαθμίζεται το υπόψη οδικό τμήμα λόγω της εξάλειψης των υφιστάμενων φθορών του οδοστρώματος, της βελτίωσης του οδοφωτισμού και της ασφάλισης και αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας από 60km/h σε 90 km/h.

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η καθαίρεση και ανακατασκευή μέρους του οδικού τμήματος που συνδέει το Βελεστίνο με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την πόλη του Βόλου για την εξάλειψη των φθορών (υβώματα, κυματώσεις) που παρατηρούνται στο οδόστρωμα του εν λόγω οδικού τμήματος, μήκους 3,0^ και συγκεκριμένα από τη Χ.Θ. 0+489 (ύψος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της ΠΕΒ) έως τη Χ.Θ. 3+489 (ύψος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλικής Χαλυβουργίας).

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την καθαίρεση τμήματος του προβληματικού επιχώματος της αρτηρίας, την ανακατασκευή αυτής, τη σήμανση-ασφάλιση και τον ηλεκτροφωτισμό του. Το προς κατασκευή οδικό τμήμα μετά τη βελτίωσή του θα έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώματος κ.λπ.) με αυτά της υφισταμένης οδού.

Η ανακατασκευή αφορά την κύρια αρτηρία της οδού που αποτελείται από 4 λωρίδες κυκλοφορίας (δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας) πλάτους 3,75η έκαστη με ΛΕΑ πλάτους 2,5η, οι οποίες διαχωρίζονται με κεντρική νησίδα πλάτους 3,00η και βαίνουν επί επιχώματος. Το μέγιστο ύψος του επιχώματος, 8,00 m περίπου, συναντάται περί τη Χ.Θ. 1+500 στη θέση του υφιστάμενου τεχνικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης γεωτεχνικής μελέτης που στηρίζεται σε γεωτεχνικές έρευνες και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο οδικό τμήμα Χ.Θ. 0+489 – Χ.Θ. 2+266, ενώ στο τμήμα από Χ.Θ. 2+266 έως Χ.Θ. 3+489 παρουσιάζει της ίδιας κλίμακας αστοχίες με το τμήμα που μελετήθηκε από τη γεωτεχνική μελέτη, με την εργολαβία θα γίνει η καθαίρεση και η ανακατασκευή του, για την εξάλειψη των φθορών (υβώματα, κυματώσεις) που παρατηρούνται στο οδόστρωμα του εν λόγω οδικού τμήματος.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου