ΤΟΠΙΚΑ

Απολογιστική δράση του Job Center

απολογιστική-δράση-του-job-center-936732

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον ένα χρόνο λειτουργίας του γραφείου;

Ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου.

Η βασική στοχοθεσία αφορά την ένταξη και επανένταξη των πλέον κοινωνικοοικονομικά αδύναμων συμπολιτών/ισσών στην αγορά εργασίας.

Το πρότυπο που ακολουθεί αντλείται από αντίστοιχες επιτυχημένες δομές απασχόλησης της Σκανδιναβίας και της Ισπανίας. Συγχρόνως, αποτελεί Πανελλαδικώς τη μόνη ενεργή Δομή “Job Center” σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η βασική μεθοδολογία βασίζεται στις λύσεις και όχι στα προβλήματα (μοντέλο solution focused). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τους ανέργους μας προκειμένου να βάζουν στόχους και να αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους σχεδιάζοντας το μέλλον τους. Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική και η ομάδα απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Διοικητικό και Οικονομολόγο, οι οποίοι συγχρόνως αποσκοπούν στη διασφάλιση της παραμονής των ωφελούμενων στις θέσεις εργασίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Job Center.

Η Ετήσια Έκθεση Πράξης για το 2022 απεικονίζει ότι μεταξύ Απριλίου 2022 έως Δεκέμβριο 2022, 86 πολίτες (29 άνδρες, 56 γυναίκες) έλαβαν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο διεξαγωγής 1.159 ενεργειών, οι αναλυτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες είχαν ως εξής:

-Σύνταξη Βιογραφικού: 111

-Coaching & Συμβουλευτική: 444

-Follow up ραντεβού: 39

-Σύνδεση με την αγορά εργασίας: 57

-Υποδοχή, πληροφόρηση και ένταξη: 86

Έτσι, με προσανατολισμένες υποστηρικτικές ενέργειες προς ανέργους της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου (κεντρική περιοχή της πόλης), δεκαοκτώ ωφελούμενοι παρέμειναν σε θέσεις εργασίας της επιλογής τους.

Ταυτόχρονα, παρήχθησαν:

-Δοκιμαστική εφαρμογή αλληλοδραστικής διαδικτυακής πρόσβασης ανέργων-εργοδοτών (Sociotopia)

-Τεστ δεξιοτήτων-επαγγελματικού προσανατολισμού

-Κείμενο: «Βασικά στοιχεία συμβουλευτικής με ανέργους»

Παράλληλα, διεξήχθησαν εφτά εκδηλώσεις από κοινού με τρίτους, δύο βιωματικά εργαστήρια, 37 δικτυακές συνεργασίες με Προνοιακές Δομές, 26 Δικτυώσεις με Φορείς Παρόχου Απασχόλησης αλλά και 13 Δικτυώσεις στο πλαίσιο διερεύνησης συνεργασίας με Εκπαιδευτικούς Φορείς της πόλης.

Συνακόλουθα, το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης ενώ και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν θέσεις εργασίας σε εμάς στην περίπτωση που αναζητούν προσωπικό.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου