ΤΟΠΙΚΑ

Ο.Λ.Β. «Τηρούμε τη νομιμότητα»

ο-λ-β-τηρούμε-τη-νομιμότητα-923742

Απάντηση με αφορμή δημοσίευμα του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ για διαμαρτυρίες επαγγελματιών για το καθεστώς εκμίσθωσης θέσεων ελλιμενισμού

Από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σωκράτη Αναγνώστου, λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:

Αξιότιμε κ. Διευθυντά

Σε απάντηση δημοσιεύματος της εφημερίδας σας (ημ. δημοσίευσης 14/3/2023) που υπογράφεται από την κ. Ελένη Χάνου, δημοσιογράφο, με τίτλο «Τουριστικά σκάφη υπό… ‘’δίωξη’’», θα θέλαμε όπως δημοσιεύσετε τα παρακάτω, προς αποκατάσταση της εικόνας του Οργανισμού μας, ο οποίος εμφανίζεται, βάσει του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, ως «απηνής» διώκτης των επαγγελματιών που ασχολούνται με το yachting.

Ειδικότερα:

(i) O Οργανισμός μας αποτελεί το Φορέα Διοίκησης & Εκμετάλλευσης του Λιμένα Βόλου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από τη νομοθεσία, όπως προβαίνει στην έκδοση κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου για την λειτουργία επιμέρους δραστηριοτήτων του και ως εκ τούτου και της μόνιμης αγκυροβολίας σκαφών αναψυχής, που προορίζονται για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση.

(ii) Στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει εγκρίνει και κατά καιρούς επικαιροποιήσει αντίστοιχο Κανονισμό λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης θέσεων αγκυροβολίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω Κανονισμός υφίσταται πέραν της 20ετίας και δημοσιεύεται (και στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε.), προκειμένου το σύνολο των ενδιαφερομένων να λαμβάνει ευχερώς γνώση του περιεχομένου του.

(iii)Ο εν λόγω Κανονισμός δεν μπορεί να διαλαμβάνει πρόνοιες εκτός νομοθετικού πλαισίου και ως εκ τούτου είναι σύμφωνος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά εν προκειμένου λιμενικούς χώρους.

(iv)Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει μεριμνήσει για την αύξηση των διατιθέμενων θέσεων ελλιμενισμού, χωροθετώντας θέσεις μονίμου αγκυροβολίου, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε 324, από 139 που ήταν ο αριθμός τους, το έτος 2000, μεριμνώντας παράλληλα για την διασφάλιση παροχών ηλ. ενέργειας και ύδατος, στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, μέσω επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων και εγκατάστασης νέων πυλώνων.

(v) Οι ανωτέρω παρεμβάσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε., η οποία έχει διατηρήσει τα τιμολόγια των ανταλλαγμάτων χρήσης των εν λόγω θέσεων αγκυροβολίου αμετάβλητα από το έτος 2007 (!!!).

(vi)Ο Κανονισμός αναφοράς προβλέπει την παραχώρηση των θέσεων αγκυροβολίου στον αιτούντα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος κατέχει την ιδιότητα του πλοιοκτήτη ή συμπλοιοκτήτη σκάφους αναψυχής και η παραχώρηση αφορά στον ελλιμενισμό μόνον αυτού του σκάφους, ενώ ο παραχωρησιούχος δύναται να προβεί σε αλλαγή του ελλιμενιζόμενου σκάφους του, εφόσον κατέχει και πάλι την ιδιότητα του πλοιοκτήτη ή συμπλοιοκτήτη ενός νέου σκάφους.

(vii)Η εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, σε συνδυασμό με την καθημερινή καταγραφή των σκαφών που ελλιμενίζονται, στην οποία προβαίνει η Ο.Λ.Β. Α.Ε., αλλά και στην επιβολή της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία χρηματικής αποζημίωσης, όπου διαπιστώνεται αυθαίρετη χρήση θέσης αγκυροβολίου, έχει αποδειχθεί πως διασφαλίζει τη νομιμότητα στους χώρους πρόσδεσης των σκαφών και την αποφυγή φαινομένων του παρελθόντος, όπου θέσεις αγκυροβολίου «έβγαιναν στο σφυρί», μέσω αγγελιών σε τοπικές εφημερίδες, ή γίνονταν αδιαφανείς υπεκμισθώσεις, κάνοντας λίγο πιο πλούσιους κάποιους εκ των παραχωρησιούχων αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης τους, οι οποίοι τις εμπορεύονταν.

(viii) Επίσης ο Κανονισμός αναφοράς είναι γνωστός σε όλους τους ενδιαφερόμενους και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Εύλογο είναι συνεπώς το ερώτημα που γεννάται, τι ακριβώς άλλαξε τώρα και τελούν τα «τουριστικά σκάφη υπό… ‘’δίωξη’’»;

(ix)Ο Οργανισμός οφείλει να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντά του και έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα που θα προστατεύσουν, όσα η Πολιτεία του ανέθεσε να διοικεί και να εκμεταλλεύεται, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, σε απάντηση ιδίως εμμονικών συμπεριφορών, που εκλαμβάνουν το λιμένα και τη διοίκησή του ως κάτι εύκαμπτο, το οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται στα μέτρα τους, όπως μόνοι τους ορίζουν αυτά κάθε φορά.

(x) Η βούληση του Οργανισμού για αφουγκρασμό των αναγκών, μεταξύ άλλων και των χρηστών αναφοράς του λιμένα, έχει επανειλημμένως εκφραστεί με ακροάσεις των μελών της Διοίκησης του Σωματείου που τους εκπροσωπεί, αλλά και εμπράκτως με την αύξηση των διατιθέμενων θέσεων αγκυροβολίου και των συνοδών παροχών τους, χωρίς αύξηση των σχετικών τιμολογίων. Μήπως αυτό αποτελεί πανελλαδική πρωτοτυπία;

Συμπερασματικά, δεν μπορεί να αξιώνουμε Κανονισμούς με διατάξεις εκτός νομιμότητας ή a la carte εφαρμογή τους, αναλόγως του πως μας βολεύει κάθε φορά, ενώ δεν μπορεί να ζητούμε την επίδειξη αδιαφορίας εκ μέρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε., έναντι της αρμοδιότητάς της για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, με νόμιμα μέσα, απέναντι σε παράνομες συμπεριφορές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Α.Σ. Η επιστολή του Οργανισμού Λιμένος Βόλου που εστιάζει στον Κανονισμό λειτουργίας του, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις διαμαρτυρίες επαγγελματιών για το καθεστώς εκμίσθωσης θέσεων ελλιμενισμού, που όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τους «κάνει τη ζωή δύσκολη».

Αλλωστε στο ρεπορτάζ του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ φιλοξενήθηκε και η άποψη του διευθύνοντος συμβούλου Σωκράτη Αναγνώστου, ο οποίος δήλωσε ότι είχε προσπαθήσει να αλλάξει τον Κανονισμό αλλά συνάντησε νομικά κωλύματα.

Το μόνο καινούριο που έρχεται να προσφέρει η επιστολή είναι η παραδοχή ότι «ο Οργανισμός οφείλει να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντά του» και αιχμές εναντίον επαγγελματιών που πασχίζουν να αναπτύξουν τον θαλάσσιο τουρισμό για «αδιαφανείς επιμισθώσεις», πατώντας σε περίπτωση που παραδέχεται ότι ανήκει στο παρελθόν και αφορά σε «θέσεις αγκυροβολίου που έβγαιναν στο σφυρί, μέσω αγγελιών σε τοπικές εφημερίδες».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου