ΤΟΠΙΚΑ

Δικαίωση Βολιώτισσας στο Ειρηνοδικείο

δικαίωση-βολιώτισσας-στο-ειρηνοδικε-917228

Τα χρέη της προς τα δημοτικά ταμεία δημιουργήθηκαν από προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης στις Αλυκές και πέτυχε ευνοϊκή ρύθμιση

Βολιώτισσα με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε πιστώτριες εταιρείες και Δήμο Βόλου, συνολικού ύψους 69.336,73 ευρώ, η οποία αδυνατούσε να τις αποπληρώσει, πέτυχε ευνοϊκή ρύθμιση στο Ειρηνοδικείο Βόλου. Κατάφερε να διαφυλάξει την ακίνητη περιουσία της και να ρυθμίσει τις οφειλές της σε δόσεις προκειμένου να μπορεί να τις αποπληρώνει σε μηνιαία βάση.

Η ίδια είχε καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, τον Σεπτέμβριο του 2020. Δήλωνε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς δύο πιστώτριες εταιρείες και προς τον Δήμο Βόλου και ζητούσε να εξαιρεθεί η ακίνητη περιουσία της από την εκποίηση.

Το Ειρηνοδικείο έκανε δεκτή την αίτησή της. Από το σύνολο της οφειλής της ύψους 69.336,73 ευρώ, το 18,23% αφορά σε χρέη προς μία εταιρεία, το 31,94% σε άλλη εταιρεία, ενώ σχεδόν το μισό της οφειλής, το 49,83% αφορά στα δημοτικά ταμεία Βόλου. Το Ειρηνοδικείο, καθόρισε 36 μηνιαίες δόσεις, ύψους 51,5 ευρώ, οι οποίες θα καταβάλλονται τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρα κάθε μήνα και προστάτευσε την ακίνητη περιουσία της γυναίκας.

Όπως έγινε γνωστό, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο Βόλου, προήλθαν από προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης στην περιοχή των Νέων Παγασών, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που είχε ληφθεί το 2011.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος 4336/2015 «υπάγει στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του και των χρεών από φόρους προς το δημόσιο, χρεών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών και ασφαλιστικών χρεών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 από φόρους και τέλη προς το δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το νόμο ορίζεται ότι με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται, προϋπόθεση του παραδεκτού της υπαγωγής προς ρύθμιση των χρεών, είναι και η ύπαρξη περαιτέρω χρεών προς ιδιώτες πιστωτές».

Σημειώνεται ότι η οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου, δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιδοθεί στον Δήμο. Το θέμα θα απασχολήσει την οικονομική επιτροπή που συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 1η Μαρτίου, στις δύο το μεσημέρι, με τη νομική υπηρεσία να εισηγείται να μην ασκηθεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου