ΤΟΠΙΚΑ

Αθανάσιος Συριανός: Μπορούμε να εξελιχθούμε σε μια περιοχή καινοτομίας

αθανάσιος-συριανός-μπορούμε-να-εξελι-916524

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μιλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ για την επόμενη μέρα της επιχειρηματικής κοινότητας – Που πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον – Τι ζητούν οι επιχειρήσεις από την Πολιτεία

Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ αποτελούν το «οξυγόνο», ώστε η τοπική επιχειρηματικότητα να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Αθανάσιος Συριανός σε συνέντευξή του στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΒΘΣΕ, η ποιότητα των δικτύων υποδομών, καθώς και ο επιτυχής σχεδιασμός και το πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, θα καθορίσουν την ελκυστικότητα της Περιφέρειας για νέες επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρηματική κοινότητα ζητεί την επίσπευση της υλοποίησης των περιφερειακών έργων υποδομών, με τον κ. Συριανό να εκτιμά ότι με μία συλλογική στρατηγική μπορούμε να εξελιχθούμε σε μια περιοχή καινοτομίας και υψηλής ανταγωνιστικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμες ιδέες και διαδικασίες, οι μαθητευόμενοι και οι φοιτητές δυνατότητες πρακτικής ενασχόλησης και επαγγελματικής προοπτικής, με θετικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη Βάσω Κυριαζή

Kύριε πρόεδρε ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναληφθούν από τις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία;

Βασικό εργαλείο της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας για την επόμενη δεκαετία, θα αποτελέσει η Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία. Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής είναι να αποκτήσει η βιομηχανία ηγετικό ρόλο στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επενδύοντας στην καινοτομία, τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εγχώρια βιομηχανία καλείται να αξιοποιήσει προς όφελός της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα εργαλεία την Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, ώστε να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, βιώσιμη και ανθεκτική, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Χρειάζεται επίσης συστηματικά οργανωμένη διασύνδεση και συνεργασία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της οικονομίας με το σύστημα παιδείας, την επαγγελματική κατάρτιση και τα πανεπιστήμια, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμες ιδέες και διαδικασίες, οι μαθητευόμενοι και οι φοιτητές δυνατότητες πρακτικής ενασχόλησης και επαγγελματικής προοπτικής, με θετικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν και οφείλουν να επενδύσουν στο «Ανθρώπινο Κεφάλαιο».

Αυτό που σταδιακά γίνεται κατανοητό σε όλους είναι ότι η συμμετοχή μιας χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν απαιτεί πλέον υψηλές επενδύσεις και κολοσσιαία μεγέθη επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός δεν είναι πρωτίστως ανταγωνισμός κόστους, αλλά ανταγωνισμός καινοτομίας, τόσο αναφορικά με το προϊόν όσο και με τις διαδικασίες και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μόνον έτσι θα αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και κατά συνέπεια η καινοτομική ισχύ και στις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Πόσο εφικτή είναι η κινητοποίηση των τοπικών πόρων, έτσι ώστε να ενισχυθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα, η τοπική επιχειρηματικότητα και η καινοτομία;

Υπάρχουν πολλά προβλήματα προς αντιμετώπιση και προσπαθούμε συλλογικά μέσω των δράσεων του Συνδέσμου να συμβάλουμε εκεί που η κάθε επιχείρηση από μόνη της προφανώς δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει. Άλλωστε στόχος του Συνδέσμου είναι η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οικονομικοί στόχοι, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να μην αγνοούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Με μια σωστή συλλογική στρατηγική μπορούμε να εξελιχθούμε σε μια περιοχή καινοτομίας και υψηλής ανταγωνιστικότητας. Ο Σύνδεσμός μας εργάζεται συστηματικά και ουσιαστικά μαζί με τα μέλη του προς αυτή την κατεύθυνση.

Μπορούμε ως περιοχή να εξελιχθούμε σε περιοχή καινοτομίας και υψηλής ανταγωνιστικότητας και σε ποιους άξονες;

Η βιομηχανική-μεταποιητική δραστηριότητα στην περιφέρεια έχει επιδείξει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και έντονα αντανακλαστικά επιβίωσης. Συγχρόνως όμως οφείλεται λαμβάνεται υπόψιν ότι το πολύ αυξημένο ενεργειακό κόστος, παρά τις κρατικές επιδοτήσεις, έρχεται να προστεθεί σε μία οικονομία με πολύ υψηλό πληθωρισμό, που έχει αποτέλεσμα την εκτόξευση και του κόστους των πρώτων υλών.

Το πρόβλημα των μεταφορών και γενικότερα των αλυσίδων εφοδιασμού συνεχίζει να υφίσταται και, όπως είναι φυσικό, η μετακύληση του κόστους παραγωγής στον καταναλωτή είναι αναπόφευκτη. Οι αυξήσεις, ωστόσο, που μπορούν να ‘περάσουν’ στην κατανάλωση δεν είναι απεριόριστες, καθώς από ένα σημείο και μετά ελλοχεύει ο κίνδυνος του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι ακόμη πιο έντονος για τις εταιρείες που ανταγωνίζονται ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμός μας ζητεί από την πολιτεία άμεσες λύσεις στα προβλήματα περιφερειακού χαρακτήρα.

Επιζητούμε την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών εργαλείων, όπως είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα, τα προγράμματα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου κ.λπ.

Επιπλέον, η ποιότητα των δικτύων υποδομών, καθώς και ο επιτυχής σχεδιασμός και το πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, θα καθορίσουν την ελκυστικότητα της περιφέρειας για νέες επενδύσεις. Ζητάμε, λοιπόν, την επίσπευση της υλοποίησης των περιφερειακών έργων υποδομών.

Ένα επίσης σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων για κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τόσο ως προς τις ψηφιακές γνώσεις όσο και ως προς τις εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, που απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από την περιφερειακή αγορά εργασίας.

Τέλος, το ύψος του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις παραμένει υψηλό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η γραφειοκρατία των αδειοδοτήσεων, o πολεοδομικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός χρήσεων γης, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο μια σειρά από μεταρρυθμιστικά μέτρα, όπως η εφαρμογή του myData και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αυτήν τη στιγμή αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και δημιουργούν έντονες πιέσεις και κλυδωνισμούς, που σε κάποιες περιπτώσεις κινδυνεύουν να αποβούν μοιραίοι.

Σε αυτό το κομμάτι, η πολιτεία θα πρέπει να έχει ανοικτές κεραίες, να ενσκήψει και να μελετήσει με προσήλωση τα προβλήματα που εκτίθενται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εκπροσώπησής τους, όπως ο Σύνδεσμός μας, και να επιδείξει μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα στην άρση των δυσλειτουργιών ώστε να εξελιχθούμε σε περιοχή καινοτομίας και υψηλής ανταγωνιστικότητας.

Έχετε αναλάβει τα ηνία του Συνδέσμου σε μία περίοδο με ιδιαίτερες δυσκολίες. Ενεργειακή κρίση, ύφεση και ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δείξει και το παρελθόν ότι είναι ανθεκτικές. Είστε το ίδιο αισιόδοξος και για τώρα; Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν τη βιωσιμότητά τους;

Οι επιχειρήσεις αυτή την εποχή αγωνίζονται επίπονα και χρήζουν υποστήριξης.

Με την «κρίση χρέους» της προηγούμενης δεκαετίας η χώρα υπέστη μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας και αδυναμία άντλησης χρηματοδότησης, η ανεργία εκτοξεύτηκε, οι πολίτες κυριαρχήθηκαν από συναισθήματα φόβου, αδικίας και οργής.

Στη συνέχεια, η εμφάνιση της αναπάντεχης πανδημίας του COVID-19, η οποία πολύ γρήγορα έλαβε διαστάσεις και οικονομικής κρίσης, εξαιτίας των αναγκαστικών περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου, δημιούργησε νέες συνθήκες αβεβαιότητας, με μικρότερες ίσως αρνητικές επιδράσεις στη βιομηχανία-μεταποίηση από ό,τι στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, όμως, η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιακές εφαρμογές και τα υβριδικά συστήματα λειτουργίας στις επιχειρήσεις. Η ανάγκη επιτάχυνε τη χρήση καινοτόμων λύσεων.

Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία στην αρχή του περασμένου έτους επέτειναν την αβεβαιότητα της ενεργειακής κρίσης, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις από τη νέα διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, το καθημερινό άλμα στο ενεργειακό κόστος, αλλά και σε πολλά προϊόντα που η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν κύριοι εξαγωγείς.

Υπάρχει μια παγκόσμια διαταραχή από την πλευρά της προσφοράς, με εκτίναξη στις τιμές της ενέργειας, νέες μεταναστευτικές ροές και μεγάλη ανασφάλεια για το πώς θα διαμορφωθούν τα γεωπολιτικά και οικονομικά πλαίσια στα οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η αύξηση τιμών ενέργειας συμπαρασύρει κοστολογικά σημαντικό μέρος των παραγωγικών συντελεστών. Η έλλειψη τροφοδοσίας είναι σημαντική πρόκληση για τις βιομηχανίες.

Αλλά, έχουμε και προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανεξάρτητα από τις κρίσεις που ζούμε. Υπάρχουν σημαντικά διλήμματα, στα οποία πρέπει να απαντήσουμε: Ποιες επενδύσεις πρέπει να προηγηθούν για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα; Εκείνες της ενεργειακής μετάβασης, εκείνες που αφορούν στην αντιμετώπιση της οικολογικής πρόκλησης ή στις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της σαρωτικής 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης;

Εκείνο που δεν μπορούμε να αψηφήσουμε και που κατεξοχήν χαρακτηρίζει την εποχή μας, είναι το γεγονός, ότι η προστιθέμενη αξία όλο και λιγότερο θα προέρχεται μέσω της βιομηχανικής παραγωγής και δεν θα βασίζεται στους υλικούς παραγωγικούς συντελεστές, αλλά στη πληροφορία και τη γνώση.

Στην επόμενη μέρα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος ποιες δράσεις προκρίνει, ώστε τα μέλη σας να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΘΣΕ μετά την πρόσφατη εκλογή του εκπόνησε το πρόγραμμα ACT&Grow’25. Μέσω αυτού, στόχος του Συνδέσμου είναι να συνεχίσει να αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό εκπροσώπησης της Επιχειρηματικής Βιομηχανικής Κοινότητας της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στα μέλη του μέσω άριστων και καινοτόμων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα ACT&Grow’25, διάρκειας τριών ετών, οργανώθηκε σε μορφή εγχειρήματος (πρότζεκτ) με θεματικές ομάδες εργασίας, ανοικτές στα μέλη του Συνδέσμου. Στις ομάδες έργου συμμετέχουν τόσο τα μέλη της Διοίκησης και τα στελέχη του Συνδέσμου, όσο και εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων-μελών, τα οποία εργάζονται και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων του Συνδέσμου μας.

Ενδεικτικά αναφέρω:

– Συνεργασίες με φορείς επιχειρηματικότητας και άλλους φορείς

– Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

– Εξωστρέφεια επιχειρήσεων

– Περιφερειακή Ανάπτυξη – Επενδύσεις – Χρηματοδότηση

– Ανθρώπινο δυναμικό – Απασχόληση – Δεξιότητες

– Βιώσιμη Ανάπτυξη

– Ενέργεια

Έχουν εντοπιστεί οκτώ κεντρικά θεματικά πεδία δράσης, τα οποία ανατέθηκαν σε ισάριθμες ομάδες εργασίας, οι οποίες έχουν ήδη αναλάβει έργο, επεξεργάζονται τα επιμέρους θεματικά πεδία και τα αποτελέσματα των εργασιών τους μετουσιώνονται σε δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις προς την κεντρική διοίκηση, εκδηλώσεις, επιμορφωτικές ημερίδες και εξειδικευμένα σεμινάρια, καθώς και σε συσκέψεις-συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς κρατικούς & ιδιωτικούς, αλλά και σε συνέργειες, όπως με τον ΣΕΒ, τους Περιφερειακούς και τοπικούς συνδέσμους, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της περιοχής μας.

Αυτές τις προτεραιότητες θα υπηρετήσει ο Σύνδεσμός μας και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο την επόμενη τριετία και καλώ όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου να συμμετάσχουν, ώστε:

η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, που διαθέτει την απαραίτητη ποσοτική και ποιοτική κρίσιμη μάζα, να διευρύνει το θεσμικό της βάρος στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να στηρίξει δυναμικά τη δημόσια παρουσία που της αναλογεί και

να επωφεληθούν από τις δράσεις του Συνδέσμου, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες δικτύωσης και να αποκομίσουν αξιόπιστες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την επιρροή, τη γνώση και την εκπροσώπηση που χρειάζεται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις όλων μας!

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου