ΤΟΠΙΚΑ

Εξοπλίζονται τα Ειδικά Σχολεία

εξοπλίζονται-τα-ειδικά-σχολεία-9108

Εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Βόλου, μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, οι διαδικασίες ανάθεσης και τα σχέδια σύμβασης για έξι υποέργα του έργου «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Βόλου» συνολικού προϋπολογισμού 939.212,62 €. Στην παρούσα φάση εξοπλίζονται με παιδαγωγικό υλικό ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, 14 ειδικά σχολεία και 26 τμήματα ένταξης (A΄βάθμιας και B’ βάθμιας εκπαίδευσης), τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος της δράσης είναι να καλύψει τα σχολεία αυτά με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν το βασικό τους σκοπό, που είναι η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μία υποχρέωση που προωθείται από το Σύνταγμα.

Όπως είναι γνωστό το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί από 28.9.2011 στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στον άξονα Προτεραιότητας 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», συγχρηματοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 25-3-2012 και σύμφωνα μ’ αυτόν έγινε η ανάθεση προμηθειών συνολικού ποσού 490.525,80 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσό 603.346,73 €, ως ακολούθως:

 1. Στην κατηγορία: διαδραστικοί πίνακες, ποσό 27.812,00 €
 2. Στην κατηγορία: έπιπλα, ποσό 86.475,30 €
 3. Στην κατηγορία: εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, ποσό 106.761,50 €
 4. Στην κατηγορία: ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα και ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης, ποσό 250.671,00 €
 5. Στην κατηγορία: λοιπός εξοπλισμός, ποσό 16.504,00 €
 6. Στην κατηγορία: κωδικοποίηση ειδών εξοπλισμού ΑμεΑ για τα οποία δεν απαιτούνται και δεν έχουν συνταχθεί ειδικές προδιαγραφές, ποσό 2.302,00 €

Απομένει ωστόσο η δημοπράτηση νέας μελέτης η οποία υποβλήθηκε στην Περιφέρεια και για την οποία δόθηκε άδεια δημοπράτησης συνολικού προϋπολογισμού 271.539,72€. Η προμήθεια αυτή αφορά έξι νέα, επιμέρους, υποέργα εξοπλισμού για τα οποία δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά στον προηγούμενο διαγωνισμό και συγκεκριμένα:

 1. Υπολογιστές, Μηχανές γραφείου, συσκευές ήχου και εικόνας
 2. Εξοπλισμός για τις υποστήριξη Φυσιοθεραπείας
 3. Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης
 4. Εξοπλισμός εργαστηρίων Κηπουρικής
 5. Εξοπλισμός εργαστηρίων Κεραμικής
 6. Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με αντικείμενο τα προβλήματα των διδακτηρίων (στεγαστικό και συντηρήσεις) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου με παρόντες τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φώτη Λαμπρινίδη, την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Σούλα Μπαρτζιώκα και υπηρεσιακά στελέχη, διαπιστώθηκε η ανάγκη γρήγορης δημοπράτησης και του υπόλοιπου εξοπλισμού ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα των σχολείων ειδικής αγωγής στο Δήμο με αντικείμενα εγκεκριμένα από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου