ΛΑΡΙΣΑ

Για πρώτη φορά επιδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου

για-πρώτη-φορά-επιδότηση-της-εγκατάστ-89515

Σημαντικό οικονομικό όφελος ύψους έως και 5.500€ θα έχουν οι νέοι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε για το θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ι. Μανιάτης.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά σε επιδότηση του κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου που ανέρχεται έως το 60% της συνολικής αξίας της και με ανώτατο όριο ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα που μπορεί να φτάσει το ποσό των 5.500€. Ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να κατοικούν σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα με τιμή ζώνης που δεν υπερβαίνει τα 2.500€ και να βρίσκονται σε περιοχή με ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα μέχρι και την 30 Απριλίου 2015, ή έως εξαντλήσεως της χρηματοδότησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τελεί υπό διαβούλευση, αποσκοπεί στην αποφόρτιση της ατμόσφαιρας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των μεγάλων αστικών κέντρων, με το φυσικό αέριο να αποτελεί την πλέον ουσιαστική λύση στην κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι από το 2000 μέχρι το 2013 στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχουν εξοικονομηθεί 2.116 και 1.300 εκατ. τόνοι CO2 αντίστοιχα από την αντικατάσταση της χρήσης άλλων καυσίμων με φυσικό αέριο, ενώ εκτιμάται ότι η δράση αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική περαιτέρω εξοικονόμηση ρύπων για τις περιοχές.

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και η ΕΠΑ Θεσσαλίας θα είναι οι διαχειριστές του προγράμματος για τον Νομό Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια της Θεσσαλίας αντίστοιχα και ο Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εξωτερικών Σχέσεων και Ρυθμιστικών Υποθέσεων των Εταιρειών, κ. Λεωνίδας Μπακούρας δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα θα βοηθήσει σημαντικά τις οικογένειες της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλέον οικονομική θέρμανση με φυσικό αέριο».

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παράλληλα με το νέο πρόγραμμα επιδότησης, οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας παρέχουν σταθερά έκπτωση στα τέλη σύνδεσης έως και 60%, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και τον τύπο του μετρητή.

Πληροφορίες σχετικά με τη δράση επιδότησης παρέχονται στον τηλεφωνικό Αριθμό Εξυπηρέτησης Πελατών 11150, στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης www.epathessaloniki.gr και της ΕΠΑ Θεσσαλίας www.epathessalia.gr, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑwww.ypeka.gr, και στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών:

Της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης:

 • Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη-Θεσσαλονίκη
 • Κων/νου Καραμανλή 57 & Άλεξ. Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη
 • Σωκράτους 19, Καλαμαριά

Της ΕΠΑ Θεσσαλίας:

 • Λάρισα – Φαρσάλων 219
 • Βόλος – Γ. Καρτάλη 32
 • Καρδίτσα – Ταλιαδούρου 18
 • Τρίκαλα – Κολοκοτρώνη 10

Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Φυσικού Αερίου

(οι όροι τελούν υπό διαβούλευση)

Σύντομες απαντήσεις σε καίριες απορίες

1. Τι είναι το πρόγραμμα επιδοτήσεων εγκαταστάσεων θέρμανσης;

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

2. Ποιοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι;

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών είτε είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία. Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ., εντός του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Σε περίπτωση πολυκατοικίας πρέπει τουλάχιστον το 50% των διαμερισμάτων να είναι κατοικίες.

3. Ποιες δαπάνες καλύπτει;

Το πρόγραμμα καλύπτει τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, όπως καυστήρας, λέβητας, σωληνογραμμή φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, μελέτη κλπ., (εργασία και υλικά εγκατάστασης).

4. Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του κόστους της νέας εγκατάστασης θέρμανσης και με ανώτατο όριο ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα, βάσει του παρακάτω πίνακα:

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα
(kcal/h)

-υφιστάμενου ή νέου-

Ανώτατο Ποσό επιχορήγησης
(συμπ. ΦΠΑ)

Χωρίς αλλαγή λέβητα

Ανώτατο Ποσό επιχορήγησης
(συμπ. ΦΠΑ)

Με αλλαγή λέβητα

Ποσοστό επιχορήγησης

0-35.000 kcal/h

1.000

60%

35.001-120.000 kcal/h

 1. 500

2.000

120.001-170.000 kcal/h

 1. 300

3.000

170.001-200.000 kcal/h

 1. 300

4.000

>200.000 kcal/h

4.700

5.500

Παραδείγματα:

α) Για εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης σε μεμονωμένο διαμέρισμα (έως 35.000kcal) αξίας 1800€ (συμπ. ΦΠΑ), η επιδότηση ανέρχεται σε: 1.800€*60%= 1.080€ με ανώτατο όριο επιδότησης τα 1.000€. Ο καταναλωτής θα πληρώσει 800€.

β) Για εγκατάσταση θέρμανσης σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση και ισχύ λέβητα 180.000Kcal/h αξίας 6.500€ (συμπ. ΦΠΑ), με αλλαγή λέβητα η επιδότηση ανέρχεται σε: 6.500€*60%=3.900€. Ο καταναλωτής θα πληρώσει 2.600€ (6.500€-3.900€).

5. Πώς δίνεται η επιδότηση;

Ο καταναλωτής, κατά την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή και το ποσό της επιδότησης αποδίδεται στον εγκαταστάτη/προμηθευτή.

Μια πολυκατοικία για να επωφεληθεί το σύνολο της επιδότησης πρέπει το σύνολο των ιδιοκτητών να υποβάλλουν αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιδότηση προκύπτει από τα χιλιοστά ιδιοκτησίας που συγκεντρώνονται κατά την υποβολή της αίτησης.

6. Για πόσο διάστημα θα διαρκέσει το πρόγραμμα;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου,ενώ αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως εξαντλήσεως της χρηματοδότησης του προγράμματος και με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου 2015.

7. Ποιος φορέας εγκρίνει τον φάκελο των δικαιολογητικών και άρα αποφασίζει για την ένταξή μου στο πρόγραμμα;

Η κατάθεση, ο έλεγχος και η τελική έγκριση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και της ΕΠΑ Θεσσαλίας, που θα οριστούν και ως φορείς διαχείρισης του προγράμματος το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ.

8. Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα; Τι κερδίζω;

Το πρόγραμμα επιδότησης δίνει μία μοναδική ευκαιρία να μετατρέψετε την εγκατάσταση θέρμανσης από το ρυπογόνο πετρέλαιο στο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο κάνοντας μία σημαντική επένδυση με αισθητά μειωμένο κόστος. Η εξοικονόμηση του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης την περσινή χειμερινή περίοδο ανήλθε για τους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας κατά μέσο όρο σε ποσοστό 43%.

10. Πού μπορώ να απευθυνθώ για να πάρω περισσότερες πληροφορίες;

o Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη-Θεσσαλονίκη

o Κων/νου Καραμανλή 57 & Άλεξ. Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη

o Σωκράτους 19, Καλαμαριά

 • Στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΠΑ Θεσσαλίας:

o Λάρισα – Φαρσάλων 219

o Βόλος – Γ. Καρτάλη 32

o Καρδίτσα – Ταλιαδούρου 18

o Τρίκαλα – Κολοκοτρώνη 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου