ΤΟΠΙΚΑ

Οικονομική ένεση στο Ορφανοτροφείου

οικονομική-ένεση-στο-ορφανοτροφείου-890335

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000 €, από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, προκειμένου να επιχορηγηθούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν κοινωνικές πολιτικές.

Μεταξύ των 162 ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται ανά τη χώρα είναι το Ορφανοτροφείο Βόλου που θα λάβει ποσό 2000 € για πάγιες δαπάνες, βεβαιωμένες οφειλές, ασφαλιστικές εισφορές, προμηθευτές και οφειλές μισθοδοσίας.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου