ΑΛΜΥΡΟΣ

Αγορά ακινήτου για δημιουργία Κοιμητηρίου στην Ευξεινούπολη

αγορά-ακινήτου-για-δημιουργία-κοιμητ-863577

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού οι όροι για τη διενέργεια διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία Κοιμητηρίου στην Ευξεινούπολη.

Συγκεκριμένα στόχος της δημοτικής αρχής Αλμυρού είναι είτε να προχωρήσει στην επέκταση του υπάρχοντος Κοιμητηρίου, είτε στη δημιουργία νέου.

Σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού και προκειμένου να εκπληρωθεί ο δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

-Να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και σε απόσταση 250 μέτρων από το άκρο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες, 100 μέτρα από φρέατα, 50 μέτρα από πηγές πόσιμου ύδατος, 1.500 μέτρα από νοσοκομεία ή κλινικές, να μη δημιουργούνται κίνδυνοι μόλυνσης ή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, να μην υπάρχουν γύρωθεν κτίσματα ή οικίες, να βρίσκεται σε περιοχή καλώς αποστραγγιζόμενη (ΠΔ1128/1980).

-Να έχει έκταση τουλάχιστον από 4 μέχρι 5 στρέμματα.

-Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

-Να έχει πρόσωπο σε αγροτικό ή δημοτικό δρόμο.

-Να είναι όμορο του αγροτικού ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται το υπάρχον Κοιμητήριο.

– Να είναι απαλλαγμένο από κτίσματα.

-Να είναι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα σύννομη και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

– Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών.

Επισημαίνεται πως η δημοτική αρχή Αλμυρού προχωρεί σε αυτή την ενέργεια σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κορεσμού με την έλλειψη χώρων στα Κοιμητήρια.

Από τον περασμένο Ιούλιο έχει απευθύνει κάλεσμα τους συγγενείς των ενταφιασμένων στα Κοιμητήρια Αλμυρού και Ευξεινούπολης, μέχρι και το έτος 2016, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Αλμυρού, (Τμήμα Εσόδων) να υποβάλουν αίτηση εκταφής του ενταφιασμένου συγγενή τους και να ρυθμίσουν τις τυχόν χρεώσεις των σχετικών τελών.

Το Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων έχει προειδοποιήσει με εκταφές λόγω της πιεστικής έλλειψης θέσεων ταφής. Η αναγκαστική εκταφή αφορά σε ενταφιασμένους με αδύνατη την επικοινωνία με τα συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς επίσης και ενταφιασμένους που οι συγγενείς δεν έχουν επαφή με τις διοικητικές υπηρεσίες ώστε να γίνει ο προγραμματισμός των εκταφών.

Κ.Μ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου