ΤΟΠΙΚΑ

Πιστοποιήθηκε με άριστα από την ΕΘΑΑΕ

πιστοποιήθηκε-με-άριστα-από-την-εθααε-862403

Πρώτο από τα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), έλαβε την πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), και μάλιστα με την υψηλότερη βαθμολογία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, που αποτελούνταν από διακεκριμένους καθηγητές από Πανεπιστήμια του Καναδά, των ΗΠΑ, της Νορβηγίας, αλλά και δύο ακόμη μέλη ελληνικών φορέων, πιστοποιήθηκε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος ΔΕΞΥΣ με «άριστα».

Τα δέκα κριτήρια στα οποία το ΠΠΣ έλαβε την ύψιστη βαθμολογία είναι:

  • Στρατηγικός προγραμματισμός, σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής μονάδας Πολιτική Ποιότητας
  • Φοιτητοκεντρική μάθηση στη διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών
  • Εισαγωγή, φοίτηση, αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων, απονομή τίτλων πτυχίου και βεβαιώσεων δεξιοτήτων
  • Διασφάλιση της επάρκειας και του υψηλού επιπέδου του διδακτικού προσωπικού
  • Μαθησιακοί πόροι και υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης
  • Συλλογή, ανάλυση και χρήση πληροφοριών για την οργάνωση και λειτουργία
  • Δημόσια Πληροφόρηση
  • Περιοδική εσωτερική αξιολόγηση
  • Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση και Πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο σπουδών «έξι» του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, που πιστοποιεί την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, έρευνα και τις άριστες υποδομές του τμήματος.

«Το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που γίνεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού από την ίδρυσή του (2019), για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του και την καθιέρωσή του ως ένα δυναμικό και εξωστρεφές Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ως διοίκηση του Τμήματος εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία: στο προσωπικό του Τμήματος, τους φοιτητές του, στους κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ (και ιδιαίτερα στον αντιπρύτανη κ. Θεοδωράκη και την κ. Τσιρώνη) αλλά και στα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης, για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσαν και τις χρήσιμες υποδείξεις τους», αναφέρει ο πρόεδρος του τμήματος καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου