ΤΟΠΙΚΑ

Ημερίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ημερίδα-για-νεοφυείς-επιχειρήσεις-απ-860527

Ημερίδα με θέμα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ωριμες Ερευνητικές Ομάδες, με στόχευση Υγεία – Φάρμακα – Διατροφή» διοργανώνουν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, στις 9 π.μ., στο Τμήμα Ιατρικής, στη Λάρισα, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Η ημερίδα αποτελείται από δύο σκέλη.

Το πρώτο σκέλος (09:00-14:00) θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και απευθύνεται προς το σύνολο του ακαδημαϊκού, διδακτικού και φοιτητικού προσωπικού καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων που έχει ιδρύσει ή πρόκειται να ιδρύσει το ΠΘ και αφορά στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Π.Θ. και η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ.

Το δεύτερο σκέλος (14:00-17:00) αφορά σε «Workshop ανάλυσης αναγκών ώριμων ομάδων και εύρεσης εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνολογικών συνεργασιών», το οποίο απευθύνεται σε πιο εστιασμένους πληθυσμούς ενδιαφέροντος, όπως ερευνητικές ομάδες με ώριμες τεχνολογικές λύσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς, καθώς και σε ερευνητές που δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρίας ή σε άλλο σχήμα αξιοποίησης, αλλά έχουν αποτελέσματα από εφαρμοσμένη έρευνα με δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Παράλληλα με την διοργάνωση αυτής της ημερίδας, η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και τις υπόλοιπες δομές καινοτομίας του ΠΘ, ξεκινά να παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς το ΠΘ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου