ΤΟΠΙΚΑ

Τσουχτερά πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων στις λαϊκές αγορές

τσουχτερά-πρόστιμα-για-μη-τήρηση-των-μ-848863

Από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, ανακοινώθηκε ότι από 16-9-2020 τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19».

Ειδικότερα, με το άρθρο 2 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τίθενται οι κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δηλαδή των Λαϊκών Αγορών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α., επιτρέπεται η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

2. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.

Επίσης και με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α., ορίζονται και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προϋποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, σε περίπτωση μη τήρησης της οριζόμενης ελάχιστης απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών, επιβάλλονται για αμφότερους τους πωλητές:

α) για την 1η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

και β) σε περίπτωση υποτροπής, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας από τους πωλητές και τους καταναλωτές/κοινό, επιβάλλεται στους πωλητές αλλά και στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό – πελάτες), διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου