ΤΟΠΙΚΑ

Αδειες υπαίθριου εμπορίου

αδειες-υπαίθριου-εμπορίου-844019

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ανακοινώνονται τα εξής: «Κατόπιν πολλών αιτημάτων από πολίτες στους οποίους έχει εγκριθεί η χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για παράταση της προκαθορισμένης ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών (03/06/2016), λόγω οικονομικής αδυναμίας εξασφάλισης οχήματος άμεσα για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας (πλανόδιου εμπόρου), παρατείνεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση της εν λόγω άδειας μέχρι και 30/06/2016».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου