ΤΟΠΙΚΑ

Ενημερωτική συνάντηση για την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών και υλικών κατεδαφίσεων

ενημερωτική-συνάντηση-για-την-ανακύκ-837698

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας- ΑΑΝΕΛ», εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμβέλεια στις Π.Ε. Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας και Μεσσηνίας, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στο Βόλο, με θέμα “Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας-Σποράδων – Εφαρμογή νομικού πλαισίου”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 17:30-21:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ, (2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος), στον Βόλο και τελεί υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Μαγνησίας.

Το Συλλογικό Σύστημα ΑΑΝΕΛ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 και εποπτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Υπόχρεοι Διαχειριστές, Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνάντηση έχει στόχο την ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  • οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,
  • οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,
  • οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και
  • η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στη Π.Ε. Μαγνησίας-Σποράδων.

Η συνάντηση περιλαμβάνει χαιρετισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Δήμων της Π.Ε. Μαγνησίας-Σποράδων και του ΤΕΕ Μαγνησίας, καθώς και εισηγήσεις που θα κάνουν ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, κος Χάρης Μουρκάκος και η Επιθεωρήτρια Θεσσαλίας κα Αγγελική Μύθη, μετά το πέρας των οποίων προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΝΕΛ (www.aanel.gr) και θα σας αποσταλεί με δεύτερη ανακοίνωση.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου