ΤΟΠΙΚΑ

Η νέα διαδικασία για ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης

η-νέα-διαδικασία-για-ανανέωση-των-διπλ-833243

Άλλαξε η διαδικασία ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης πολιτών (ηλικίας άνω των 74 ετών) για μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και επιβατικά οχήματα που έληξαν.

Από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας ανακοινώθηκε ότι μετά την 30η Αυγούστου 2018 και σύμφωνα με το Ν. 4530/18 προϋπόθεση για την ανανέωση των διπλωμάτων αυτών είναι η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.

Επιπλέον απαραίτητη είναι η υποχρέωση του κατόχου της άδειας οδήγησης να υποβληθεί σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση σε πορεία και ειδικές δοκιμασίες), ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος που κατέχει από την Εξεταστική Επιτροπή της ανωτέρω Διεύθυνσης, υποχρέωση που για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται από Εξεταστική Επιτροπή χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ημερομηνία που καθορίζει η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του νομού και ως ακολούθως:

Για τους κατόχους αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών (κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α) η παραπάνω διαδικασία διενεργείται με οποιοδήποτε όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος, αρκεί να διαθέτει έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης και απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας). Το όχημα με το οποίο θα εξεταστεί υποχρεούται να το προσκομίσει κατά την ημέρα της εξέτασης ο ενδιαφερόμενος οδηγός μαζί με την κατάλληλη και ενδεδειγμένη ένδυση/υπόδηση και το εγκεκριμένο κράνος.

Το ανωτέρω όχημα (δίκυκλο ή μοτοσικλέτα) ακολουθείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης από όχημα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του, όπως ανωτέρω αναφέρεται, το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει κατά την ημέρα της εξέτασης ο ενδιαφερόμενος να εξεταστεί και στο οποίο επιβαίνει η Εξεταστική Επιτροπή η οποία καθοδηγεί τον οδηγό με ασύρματη επικοινωνία.

Για τους κατόχους αδειών οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων (κατηγορία Β) η διαδικασία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται με οποιοδήποτε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, αρκεί να διαθέτει έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του, ως ανωτέρω αναφέρεται, το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος την ημέρα της εξέτασης και στο οποίο επιβαίνει και η Εξεταστική Επιτροπή.

Στις περιπτώσεις που τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από τους εξεταζόμενους δεν ανήκουν στους ίδιους, απαιτείται παραχώρηση οχήματος από τον ιδιοκτήτη στον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να ανανεώσει μέρος των κατηγοριών οδήγησης που κατέχει.

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων έχει αρχίσει τις σχετικές ενέργειες, σε ότι την αφορά, για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς οδηγών ηλικίας άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών.

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων οδηγών έχει εκδώσει ειδικό πληροφοριακό έντυπο που αφορά στην ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων ετών, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στον ιστότοπο του Υπουργείου ακολουθώντας τα βήματα: Αρχική σελίδαFΜεταφορέςFΟδική Κυκλοφορία και ΑσφάλειαF΄Αδειες ΟδήγησηςFΝομοθεσία (Πίνακας 3. Ανανέωση άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 74 ετών).

Το ανωτέρω έντυπο, για όσους ενδιαφερόμενους αδυνατούν να το προμηθευτούν από τον ιστότοπο του Υπουργείου, διατίθεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Κορωνίου 7 Νέγρη – Πεδίο ΄Αρεως).

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2421355503, 501 και 507 της ανωτέρω Διεύθυνσης και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου