ΤΟΠΙΚΑ

Ξεκίνησε η απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

ξεκίνησε-η-απογραφή-αιγοπροβάτων-και-831363

Αρχισε η περίοδος υποχρεωτικής απογραφής του ζωικού κεφαλαίου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι θα πρέπει να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιό τους έως τις 15 Δεκεμβρίου και να προσέλθουν στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έως την 15η Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τα μητρώα εκμετάλλευσης των αιγοπροβάτων τους πλήρως ενημερωμένα.

Αντίστοιχα οι χοιροτρόφοι θα πρέπει να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιό τους έως 31 Δεκεμβρίου και να προσέλθουν στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έως την 31η Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τα μητρώα εκμετάλλευσής τους πλήρως ενημερωμένα.

Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι και χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμη και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερομένου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Κτηνιατρικής της περιοχής τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου