ΤΟΠΙΚΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΛΒ και ΠΘ

μνημόνιο-συνεργασίας-μεταξύ-ολβ-και-π-828459

Σύμπραξη των δύο φορέων με στόχο την ανάπτυξη του λιμανιού

Με στόχο να στηρίξει δραστηριότητες που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία σε συνεργασία με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της χώρας, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου προχωρεί στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η υπογραφή του μνημονίου συμβαδίζει με τους στόχους του ΟΛΒ που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου ως λιμένα διακίνησης συμβατικού φορτίου και η αύξηση της δραστηριότητας διερχόμενης κρουαζιέρας και η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας αφετηρίας.

Ακόμη, συμβαδίζει με τη βελτιστοποίηση της ακτοπλοϊκής και RO-RO δραστηριότητας και τον εμπλουτισμό τους με νέους εγχώριους και διεθνείς προορισμούς, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των πολυτροπικών συνδέσεων του λιμένα, αλλά και την αξιοποίηση και ανάπλαση των διαθέσιμων χώρων και κτιριακών υποδομών του λιμένα για σύγχρονες λιμενικές δραστηριότητες.

Τόσο η διοίκηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε., όσο και η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκτιμούν ότι η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας υπακούει στους ειδικούς στρατηγικούς στόχους και έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει αφετηρία για τη στήριξη και την υλοποίησή τους.

Έτσι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, να συμμετέχουν από κοινού σε μία σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες αφορούν στην υλοποίηση της επιλογής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. να ενισχύσει, παράλληλα με τη λειτουργία της ως φορέας επιχειρηματικότητας, οικονομικών δραστηριοτήτων και καινοτομίας, ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που συνδέονται με τις λιμενικές λειτουργίες και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των χρηστών του λιμένα, τόσο μέσα στα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, όσο και της αστικής ζώνης.

Ακόμη, οι από κοινού ενέργειες που θα γίνουν μεταξύ άλλων θα αφορούν στην αξιοποίηση των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αποτελούν σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες και στη συμβολή τους στην πολύπλευρη περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου