ΤΟΠΙΚΑ

Καθρέφτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο μηχανισμός διασφάλισης ποιότητας

καθρέφτης-του-πανεπιστημίου-θεσσαλί-827932

Εως τέλος του έτους η ΑΔΙΠ αναμένεται να πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο αξιολόγησης που ξεκίνησε από το 2008

Εως τέλος της χρονιάς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Παιδείας εισήγηση για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του. Πρόκειται για μία διαδικασία που εντάσσεται στο πλαίσιο της β’ φάσης των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων του ιδρύματος που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2008.

Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας Γιάννη Θεοδωράκη ήδη είναι έτοιμος ο οδηγός πιστοποίησης της διασφάλισης της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόσο για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες που προσφέρει προς τους φοιτητές του όσο και για την ίδια τη λειτουργία των υπηρεσιών του. «Δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό, ένα πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί ως μονάδα διασφάλισης της ποιότητας, καθορίζει κανόνες, κάνει καταγραφή, αξιολογεί και συντάσσει εκθέσεις. Στόχος μας είναι μέσω των κανόνων που θεσπίζονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα σπουδών αλλά και παραγόμενου ερευνητικού έργου», ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης.

Η έκθεση που συντάσσεται μόλις ολοκληρωθεί θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας).

«Πρόκειται για τη συνέχιση της β’ φάσης της αξιολόγησης που έχει ξεκινήσει από το 2008. Πρόκειται για μία συνεχή διαδικασία. Ελέγχεται το πρόγραμμα σπουδών, αν τα πτυχία που δίνονται αντεπεξέρχονται στο αντικείμενο, αν οι διδάσκοντες είναι σωστοί, α ρυθμός των αποφοίτων, ο μέσος όρος βαθμολογίας, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, τα ερευνητικά έργα που παράγονται, οι υποψήφιοι διδάκτορες. Ολοι αυτοί είναι δείκτες στους οποίους το Π.Θ. θα πρέπει να συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία», επεσήμανε ο κ. Θεοδωράκης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι εκθέσεις αποτελούν τον καθρέφτη της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε όλα τα επίπεδα. «Την ίδια όμως ώρα είναι και ένας μηχανισμός κοινωνικής λογοδοσίας απέναντι στην τοπική κοινωνία», υπογραμμίζει ο ίδιος τονίζοντας ότι η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία ιδίως στην παρούσα περίοδο οπότε και το ίδρυμα περνά στη νέα φάση λειτουργίας του με την απορρόφηση των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου