ΤΟΠΙΚΑ

Ετσι θα λειτουργούν τα δικαστήρια Βόλου

ετσι-θα-λειτουργούν-τα-δικαστήρια-βόλ-827621

Μετά την ένταξη της Μαγνησίας σε ζώνη αυξημένης επιτήρησης

Υπεγράφη από τον πρόεδρο Πρωτοδικών Βόλου Δημήτριο Βασιλόπουλο και αναρτήθηκε η πράξη, που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων Βόλου μετά την ένταξη της Μαγνησίας στη ζώνη αυξημένης επιτήρησης.

Σύμφωνα με αυτή, είναι υποχρεωτική η χρήση της μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους χώρους των δικαστηρίων και η χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων, ενώ απαγορεύεται η άσκοπη παραμονή ατόμων και υπαγορεύεται ότι ανώτατος αριθμός ατόμων στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων είναι 15 ατόμων και στις συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων 8 ατόμων. Για έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων αποφάσεων συνιστάται τηλεφωνική επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα και εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα νέα μέτρα που προβλέπει η πράξη:

1) Ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου από όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, τις αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), τους διαδρόμους και όλους τους υπόλοιπους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Ως ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου νοείται όχι η ασπίδα που καλύπτει μερικώς το πρόσωπο αλλά προσφέρει πλήρη κάλυψη αυτού. Ασπίδες που καλύπτουν μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και τη μύτη αποκλείονται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρόσωπο που αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα ή ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση απομάκρυνσή του από τους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

2) Συνιστάται σε όλους τους εισερχομένους να χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που είναι διαθέσιμα στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

3) Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον από τα άλλα πρόσωπα.

4) Ορίζεται ως ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο αριθμός των 15 ατόμων και για τα γραφεία συνεδριάσεων πολιτικών υποθέσεων ο αριθμός των 8 ατόμων. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μπορεί να υπερβεί τα 15 άτομα, εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία.

5) Ορίζεται ότι η είσοδος σε κάθε γραφείο των υπαλλήλων θα γίνεται ανά ένα άτομο και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ή η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται από την είσοδο του γραφείου σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, έτσι ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων. Συνιστάται στους πολίτες να προσέρχονται στα γραφεία έκδοσης πιστοποιητικών και αρχείου του Πρωτοδικείου Βόλου κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, που θα γίνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικότερα :

Α) Για έκδοση πιστοποιητικών μη πτώχευσης κλπ. και για πιστοποιητικά και έκδοση αντιγράφων που αφορούν σε σωματεία και Α.Μ.Κ.Ε. (Γραφείο 2): στο τηλέφωνο 24210-32480 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Β) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων μέχρι το έτος 2015, την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν σε τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων μέχρι έτος 2009, σε διαθήκες και αποδοχή κληρονομιάς (ο θάνατος μέχρι 28-02-2013) κλπ, καθώς και καταστατικών εταιρειών (γραφείο 8): στο τηλέφωνο 2421039974 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Γ) Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση πολιτικών υποθέσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την έκδοση πιστοποιητικών προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και κύρους διαθήκης, κύρους αρχαιρεσιών κλπ (γραφεία 5-7): στα τηλέφωνα 2421039641 & 2421028260 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Δ) Για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν σε τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2009 έως και σήμερα και για υποθέσεις που αφορούν σε ασφαλιστικά μέτρα και στην ειδική διαδικασία (μισθώσεις και ανακοπές) και εργατικά (γραφεία 3-4): στα τηλέφωνα 2421034859 & 2421039640 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ε) Για το ποινικό Τμήμα: α) Εκκαθάριση ποινών κλπ: στα τηλέφωνα 2421039934 & 2421031506, β) Βουλεύματα, ΜΟΔ: στο τηλέφωνο 2421029331 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], γ) Ποινικές έδρες και για την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση ποινικών υποθέσεων και για την έκδοση ποινικών αποφάσεων μετά το 2015 μέχρι και σήμερα, στο τηλέφωνο 2421032481 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου