ΤΟΠΙΚΑ

Πεντακάθαρα όλα τα νερά κολύμβησης σε Μαγνησία-Σποράδες

πεντακάθαρα-όλα-τα-νερά-κολύμβησης-σε-822041

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, κινούμενη στα πλαίσια τήρησης της νομοθεσίας, σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης, της έκδοσης αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων, της ανάγκης για την συστηματική παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς ελέγχους θαλασσινού νερού από 86 σημεία δειγματοληψιών στις κολυμβητικές ακτές όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, κατά την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του έτους 2018.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα των διενεργηθέντων δειγματοληψιών και μικροβιολογικών δοκιμών δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων της οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τα όρια των νερών κολύμβησης για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα.

Με βάση τις μετρήσεις, επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτέςκολύμβησηςτων Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου