ΤΟΠΙΚΑ

Νέες ειδικότητες στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου

νέες-ειδικότητες-στην-επασ-οαεδ-βόλου-820911

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων υποψήφιων μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βόλου με τη λειτουργία τριών νέων ειδικοτήτων:

-Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής.

-Τεχνίτη Μεταλλικών Κατασκευών.

-Βοηθών Γενικής Νοσηλευτικής.

Οι ειδικότητες αυτές θα λειτουργήσουν παράλληλα με τις παραδοσιακές ειδικότητες της ΕΠΑΣ όπως:

-Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

-Κομμωτικής Τέχνης.

-Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών.

-Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

-Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.

Η ειδικότητα της Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής προτάθηκε να λειτουργήσει, στα πλαίσια της διαβούλευσης που έγινε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης της ΕΠΑΣ Βόλου, από τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς,

Η ειδικότητα είχε προταθεί και παλαιότερα από τους τοπικούς φορείς αλλά δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης εργαστηριακής υποδομής.

Στα πλαίσια των επαφών της ΕΠΑΣ με επιχειρήσεις του κλάδου για τη δημιουργία εργαστηριακής υποδομής, η εταιρία ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Α.Ε. προσφέρθηκε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης και της πολιτικής της εταιρίας να συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλα καταρτισμένων Τεχνιτών στον κλάδο, να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χορηγία του εργαστηριακού εξοπλισμού για τη λειτουργία της ειδικότητας.

Σοβαρό κίνητρο για την χορηγία αποτέλεσε, η ιδιαίτερα επιτυχημένη λειτουργία της ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας, όπου επίσης η ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Α.Ε. έχει παραχωρήσει το εργαστήριο της αντίστοιχης ειδικότητας.

Αιτήσεις υποψήφιων μαθητών για όλες τις ειδικότητες, υποβάλλονται έως 31-8-2016 στη Γραμματεία της σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή Πτυχίου ΕΠΑΛ και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στη Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Βόλο (Πεδίον Αρεως), Τηλ. 24210-63687-8.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου